Plán podujatí

TERMÍNOVÁ LISTINA PODUJATÍ PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

SEPTEMBER

27. 9. (utorok ) - plenárna schôdza ZRŠ (o 16:30 hod. v KS + koncert žiakov)

29. 9. (štvrtok) - pracovná porada (o 10:00 hod.)


OKTÓBER

3. - 7. 10. (pondelok - piatok) - porady predmetových komisií po oddeleniach

19.10. (streda) - zasadnutie rady školy (o 16:3o hod.)

25. - 26.10. (utorok, streda) - výchovné koncerty pre MŠ (od 8:45 hod.)

27.10. (štvrtok) - žiacky mesačný koncert (17:oo hod. v KS)

28.10 - 1.11. (piatok - utorok) - prázdniny (jesenné)


NOVEMBER

2.11. (streda) - začiatok vyučovania

10.11. (štvrtok) - SND Bratislava - p. Paulovičová

24.11. (štvrtok) - žiacky mesačný koncert (17:oo hod. v KS)


DECEMBER

5. - 22.12. - triedne vianočné koncerty (besiedky)

8.12.(štvrtok) - pracovná porada (o 10:00 hod.)
15.12. (štvrtok) VIANOČNÝ KONCERT (koncertná sála ZUŠ o 16:30 hod.)
19.12. (pondelok) - porada (predvianočné posedenie, Olympia o 13:00)

23.12. - 8.1. (piatok - nedeľa) - vianočné prázdniny


JANUÁR

9.1. (pondelok) - začiatok vyučovania
16.-18.1. (pondelok - utorok) - postupové skúšky po oddeleniach (kontrahovanie, protokoly v iZUŠ)
19.1. (štvrtok) - klasifikačná porada za 1. polrok (o 10:00 hod.)

26.1. (štvrtok) - žiacky mesačný koncert (o 17.oo hod. v KS)


FEBRUÁR

13. - 17.2. (pondelok - piatok) - porady predmetových komisií po oddeleniach

23.2. (štvrtok) - žiacky mesačný koncert (o 17.oo hod. v KS)

27.2. - 5.3. (pondelok - nedeľa) - jarné prázdniny


MAREC

6.3. (pondelok) - začiatok vyučovania 16.3.(štvrtok) - pracovná porada (o 10:00 hod.)
23.3. (štvrtok) - žiacky mesačný koncert (o 17:oo hod. v KS)


APRÍL
3.4.(pondelok) - riaditeľské voľno (príprava na keyboardovú súťaž)

4.4.(utorok) - XIII. MEDZINÁRODNÁ KEYBOARDOVÁ SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA

5.4. (streda) - riaditeľské voľno (upratovanie budovy po keyboardovej súťaži)

6. - 11.4.(štvrtok - utorok) - Veľkonočné prázdniny

12.4. (streda) - začiatok vyučovania

27.4. (pondelok) - Koncert "Bez hraníc" (Rožnov pod Radhoštěm)


MÁJ

1.5. (pondelok) - sviatok práce

2.5. (utorok) - prijímacie skúšky - do 5. mája (piatok) - od 14:00 do 17:00

8.5. (pondelok) - Deň víťazstva nad fašizmom

15. - 19. 5. (pondelok - piatok) - porady predmetových komisií po oddeleniach

16.5. SND Bratislava - Rusalka (p. Paulovičová)

30.5.(utorok) - 1. Absolventský koncert


JÚN

1.6.(utorok) - 2. Absolventský koncert
8.6. (štvrtok) - absolventské skúšky z HP

9.6. (piatok) - absolventské skúšky z HN
15.6. (štvrtok) - klasifikačná porada za 2. polrok (o 10:00 hod.)

26. 6. (pondelok) - porada (posedenie o 13.00)
30.6. (piatok) - posledný deň vyučovania - odovzdávanie vysvedčení