Plán podujatí

TERMÍNOVÁ LISTINA PODUJATÍ PRE ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

SEPTEMBER 2017

28. 9. pracovná porada 

28. 9. plenárna schôdza ZRŠ

OKTÓBER 2017

9. - 13. 10.  porady predmetových komisií po oddeleniach

25. 10.  Rada školy - zasadnutie

26. 10. žiacky koncert 

30. - 31. 10.  jesenné prázdniny 

NOVEMBER 2017

1. 11.  Sviatok všetkých svätých

8. 11.  koncert Červienka trio

14. - 15. 11.  výchovné koncerty pre MŠ 

17. 11.  sviatok (Deň boja za slobodu)

23. 11.  koncert Anna Agafia Egholm a Filip Štrauch

30. 11.  žiacky koncert 

DECEMBER 2017

4. - 13. 12. triedne vianočné koncerty (besiedky)

7. 12. pracovná porada

14. 12. Vianočný koncert v kine Mier

21. 12. Porada - predvianočné posedenie

23. 12. Prázdniny - vianočné

JANUÁR 2018

8. 1. začiatok vyučovania (pondelok)

15. - 19. 1.  skúšky - postupové po oddeleniach (kontrahovanie, protokoly v iZUŠ)

24. 1. mesačný koncert 

FEBRUÁR 2018

2. 2. polročné prázdniny

5. 2. začiatok vyučovania

12. - 16. 2. porady  predmetových komisií po oddeleniach

19. - 23. 2. jarné prázdniny

24. - 25. 2.  XX. Slávnostný koncert Dychového orchestra ZUŠ v kine Mier

26. 2. začiatok vyučovania

MAREC 2018

6. 3. SND Bratislava (zájazd)

13.3.  Mozart Show - koncert sláčikového kvarteta Štátneho komorného orchestra                   Žilina

15. 3. pracovná porada 

26. 3. príprava na keyboardovú  súťaž

27. 3.   11. medzinárodná súťažná prehliadka základných umeleckých škôl SR a ČR                    v hre na keyboard  

29. 3. Veľkonočné prázdniny 

APRÍL 2018
3. 4.  začiatok vyučovania

23. 4.  prijímacie skúšky do 4. mája medzi 14:00-17:00

23. 4.  Koncert "Bez hraníc" v Rožnove pod Radhoštěm

26. 4.  Koncert "Bez hraníc" v ZUŠ Považská Bystrica

MÁJ 2018

porady PK

Koncert v kostole

absolventské koncerty

JÚN 218

5. - 7. 6.  absolventské koncerty 

11. - 15. 6.  postupové a absolventské skúšky

21. 6.  klasifikačná porada 

27. 6.  porada - posedenie

29.  posledný deň vyučovania (odovzdávanie vysvedčení)