Plán podujatí

TERMÍNOVÁ LISTINA PODUJATÍ PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

SEPTEMBER

4. 9.(pondelok) – zahájenie šk. roka, zápis žiakov (o 11:00 hod.)

OKTÓBER

9. - 13. 10. (pondelok - piatok) - porady predmetových komisií po oddeleniach

11.10. (streda) – koncert Gabriel Jonáš trio feat Peter Štrauch

12. 10.(štvrtok) - pracovná porada (o 11:00 hod.)

16.10. (pondelok) - plenárna schôdza ZRŠ (o 16:30 hod. v KS + koncert žiakov)

25.10. (streda) - koncert Filip Štrauch (klavír) & Andrew Reynish (violončelo)

30.10 - 31.10. (pondelok - utorok) - prázdniny (jesenné)

NOVEMBER

2.11. (štvrtok) - začiatok vyučovania

16.11. (štvrtok) – koncert Peter Lipa & Big Band Matúša Jakabčica

17.11 (piatok) – voľno – štátny sviatok

23.11. (štvrtok) - žiacky výberový koncert (o 16.30 hod. v KS)

30.11. (štvrtok) – koncert Lukáš Oravec Quartet & Jerry Bergonzi (sax)

DECEMBER

4. - 22.12. - triedne vianočné besiedky

7.12.(štvrtok) - pracovná porada (o 10:00 hod.)

14.12. (štvrtok) - VIANOČNÝ KONCERT (koncertná sála ZUŠ o 16:30 hod.)

20.12. (streda) - porada - predvianočné posedenie - Arcadia o 13:00 

23.12. – 7.1. (sobota – nedeľa) – vianočné prázdniny

JANUÁR

8.1. (pondelok) - začiatok vyučovania

15.-17.1. (pondelok - streda) – postupové skúšky po oddeleniach (kontrahovanie, protokoly v iZUŠ)

18.1. (štvrtok) - klasifikačná porada za 1. polrok (o 11:00 hod.)

FEBRUÁR

12. - 16.2. (pondelok – piatok) - porady predmetových komisií po oddeleniach

15.2. (štvrtok) - žiacky výberový koncert (o 16.30 hod. v KS)

19.2. – 25.2. (pondelok – nedeľa) – jarné prázdniny

29.2. (štvrtok) - SND Bratislava – "Hubička"

MAREC

12. - 14.3. (utorok – štvrtok)– výchovné koncerty MŠ, ZŠ

17.3. (nedeľa) – KONCERT DO ZUŠ

21.3.(štvrtok) - pracovná porada (o 11:00 hod.)

25.3.(pondelok) - riaditeľské voľno (príprava na keyboardovú súťaž)

26.3.(utorok) - XVI. MEDZINÁRODNÁ KEYBOARDOVÁ SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA

28.3. - 2.4.(štvrtok – utorok) – Veľkonočné prázdniny

APRÍL

3.4. (streda) – začiatok vyučovania

18.4. (štvrtok) - žiacky výberový koncert (o 16.30 hod. v KS)

MÁJ

1.5. (streda) – sviatok práce - voľno

8.5. (streda) – Deň víťazstva nad fašizmom – voľno

14.5. (utorok) - prijímacie skúšky - do 17. mája (piatok) – od 14:00 do 17:00

16.5. (štvrtok) – Koncert ku dňu matiek (o 16:30 hod v KS)

20. - 24. 5. (pondelok - piatok) - porady predmetových komisií po oddeleniach

28.5.(utorok) - 1. Absolventský koncert

30.5.(štvrtok) - 2. Absolventský koncert

JÚN

6.6. (štvrtok) - absolventské skúšky z HP (o 16.30 hod. v KS)

7.6. (piatok) – absolventské skúšky z HN (o 16.30 hod. v KS)

13.6. (štvrtok) - klasifikačná porada za 2. polrok (o 11:00 hod.)

24. 6. (pondelok) - porada (posedenie o 13.00) 

28.6. (piatok) - posledný deň vyučovania - odovzdávanie vysvedčení