Kde nás nájdete

Kde nás nájdete

Základná umelecká škola M. R. Štefánika je situovaná v blízkosti hlavnej križovatky v centre mesta, nachádza sa 100m od nej na ceste II/517 v smere na Púchov. Z tejto strany je situovaný i hlavný vchod do budovy školy, hneď vedľa autobusovej zastávky. Z bočnej strany budovy sa nachádza jednosmerná ulica, ktorá ústí na cestu II/517, na tejto ulici nájdete i bočný vchod do školského dvora. Parkovanie je možné len na uvedenej bočnej jednosmernej ulici.


Ak cestujete po diaľnici, tak použite výjazd Považská Bystrica centrum (nie juh, ani sever), na svetelnej križovatke odbočíte vľavo, na kruhovom objazde pod diaľnicou použijete tretí výjazd, na najbližšej križovatke po 200 m odbočíte vpravo, potom na najbližšej križovatke po 200 m opäť vpravo a pokračujete po jednosmernej ulici priamo ku škole, ktorá sa nachádza na konci ulice po ľavej strane.

Ak cestujete autom smerom z Bratislavy, odbočíte na hlavnej križovatke v strede mesta vľavo a budete pokračovať 300 m smerom na Púchov (červená trasa na mape). Na kruhovom objazde pod diaľnicou odbočíte vpravo , na najbližšej križovatke po 200 m opäť vpravo, potom na najbližšej križovatke po 200 m opäť vpravo a pokračujete po jednosmernej ulici priamo ku škole, ktorá sa nachádza na konci ulice po ľavej ruke .

Ak cestujete autom smerom zo Žiliny, odbočíte 200 m pred hlavnou križovatkou pri Hoteli Manín vpravo (modrá trasa na mape) smerom na sídlisko STRED, po 200 m na najbližšej križovatke odbočíte vľavo a pokračujete po jednosmernej ulici priamo ku škole.

Ak cestujete autobusom MHD, najbližšia zastávka MHD sa nachádza pred budovou školy ZUŠ M. R. Štefánika ako aj oproti pred budovou bývalého Národného frontu.

Ak cestujete vlakom použite pri železničnej stanici niektorú z liniek MHD alebo taxi.