Dychový orchester ZUŠ

Dychový orchester pôsobí v Základnej umeleckej škole Považská Bystrica od roku 1976, kedy bol založený Mgr. art. Michalom Bróskom, dlhoročným umeleckým vedúcim a dirigentom orchestra.    V súčasnosti je dirigentom Marian Belobrad. Orchester je zložený z bývalých absolventov našej školy a je pravidelne dopĺňaný talentovanými žiakmi dychového oddelenia. Za svoju viac ako 40 - ročnú existenciu je nositeľom významných ocenení z domova a zo zahraničia, kde reprezentoval mesto a Slovenskú republiku. V roku 2018 uskutoční jubilejný 20. slávnostný koncert pre naše mesto. Jeho koncerty patria medzi vrcholy kultúrneho života mesta a sú jeho dôležitou súčasťou. Do rozmanitého repertoáru orchestra patria skladby písané originálne pre teleso veľkého dychového orchestra, úpravy populárnej a tanečnej hudby s prvkami jazzu, transkripcie diel klasickej hudby a v neposlednom rade skladby pre Big Band. Výber skladieb samozrejme zodpovedá technickej zdatnosti hráčov a je aj motiváciou k ďalšiemu zdokonaľovaniu sa.


Úspechy a história orchestra

Orchester pôsobí na škole od roku 1976. Členmi sú žiaci dychového oddelenia hudobného odboru, študenti základných, stredných a vysokých škôl, učitelia a bývalí absolventi školy. Pravidelne sa zúčastňuje na kultúrno - spoločenských podujatiach mesta (novoročné, výchovné     a promenádne koncerty), na celoštátnych a medzinárodných festivaloch a súťažiach (Dych fest Dolná Krupá, Trenčianske Teplice, Bardejov, Martin, Žilina a iné mestá).

Úspechom bol koncertný zájazd do Veľkej Británie - Grófstvo Durham v roku 1988. V poľskom Jastrebie Zdrój v roku 2001 sa zúčastnil festivalu dychových orchestrov a v roku 2003 na XII. Medzinárodnom festivale dychových orchestrov v Poľskom Rybniku v silnej medzinárodnej konkurencii desiatich orchestrov získal 1. miesto a cenu Zlatú lýru za výkon, dramaturgiu orchestra a sólový výkon v skladbe Adama Hudeca "Koncert pre flautu a dychový orchester". V tom istom roku získal zlaté pásmo na XI. Medzinárodnej súťaži veľkých dychových orchestrov Ostrave. V júni 2004 náš orchester reprezentoval Slovensko na 25. Rakúskom festivale dychových hudieb vo Viedni, kde sme spoločne so skupinou mažoretiek Marija z Považskej Bystrice obdržali pohár.      V roku 2005 sme reprezentovali SR na 43. Medzinárodnom festivale dych. orchestrov "Kmochov Kolín 2005"   a získali sme zlaté pásmo v rámci súťaže " Európa hraje Kmocha ". DO ZUŠ Považská Bystrica je víťazom Podtatranského festivalu Svit 2000. V roku 2001 získal zlaté pásmo na XVI. Celoštátnej súťažnej prehliadke malých dychových hudieb v Lednických Rovniach. V roku 2002 na Celoštátnej súťažnej prehliadke detských a mládežníckych dychových hudieb v Levoči získal zlaté pásmo Cum Laude. Je víťazom XXIII. Ročníka Pádivého Trenčín 2002, kde získal cenu za umiestnenie v zlatom pásme s pochvalou Cum Laude a cenu za dramaturgiu súťažného vystúpenia. V roku 2006 v júni sa DO ZUŠ zúčastnil vo francúzskom Belforte "Medzinárodného festivalu mládežníckych a univerzitných hudobných telies a orchestrov". V tom istom mesiaci získal zlaté pásmo na celoštátnej súťažnej prehliadke detských a mládežníckych dychových hudieb        v Prešove. Takisto sme sa zúčastnili  15. ročníka Medzinárodného festivalu dychových hudieb    "SLOVENSKÉ TANGO" v  Bardejove v r. 2006, kde náš orchester otváral tento festival. 1. 10. 2006 Mesto Bojnice a Združenie dychových hudieb Slovenska Trenčianskeho kraja nám udelil Pamätný list za účasť na Krajskej prehliadke mládežníckych dychových orchestrov - Jeseň s Dychovkou.    V roku 2007 orchester sa po štyroch rokov zúčastnil na XVI. Medzinárodnom festivale dychových orchestrov " Zlatá lýra - Rybnik 2007 " v Poľsku, kde sme získali najvyššie ocenenia Grand Prix - Cum Laude Ministerstva kultúry PR a za sólistické výkony Pavla Bašku v skladbe pre xylofón a Martina Záhoru v skladbe pre flautu . V roku 2010 sa zúčastnil zájazdu a festivalu dychových orchestrov v Chorvatsku- Metkovic. Orchester je držiteľom najvyššieho ocenenia v oblasti kultúry medailou DANIELA GABRIELA LICHARDA Národným osvetovým centrom Ministerstva kultúry SR. Pamätná plaketa nám bola udelená za dlhoročnú činnosť pri príležitosti 30. výročia založenia DO ZUŠ Trenčianskym  osvetovým strediskom v Trenčíne. V rámci VI. Európskeho dňa rodičov a škôl "EPA" SRRZ udelila orchestru Pamätnú medailu - október 2007. CENA MESTA Považská Bystrica bola udelená primátorom PB. V roku 2010 orchester absolvoval zahraničný zájazd do Chorvátska - Metkovič, kde sa zúčastnil 1. Medzinárodného festivalu veľkých dychových orchestrov. V roku 2011 hostil ich chorvátsky dychový orchester v Považskej Bystrici, kde v septembri bol súčasťou l. ročníka "Súťaže veľkých dychových orchestrov Slovenska". Náš orchester v rámci tejto súťaže získal zlaté pásmo - Cum Laude a cenu za sólistické výkony flautistov Ivany Kuciakovej a Martina Záhoru a cenu za dramaturgiu. V auguste 2011 DO ZUŠ sa zúčastnil Medzinárodného festivalu dychových orchestrov v Maďarskej Békešskej Čabe. V septembri 2011 Hudobný fond udelil Dychovému orchestru ZUŠ PB Cenu Karola Pádivého 2011 za dlhodobo vysokú umeleckú úroveň a rozvíjanie tradície veľkých symfonických dychových orchestrov na Slovensku. V rokoch 2011 a 2014 sme boli organizátormi I. a II. Vyšehradských dní dychovej hudby v Považskej Bystrici, za účasti popredných dychových orchestrov zo Slovenska i zo zahraničia.V druhom ročníku sme ako orchester interpretovali 11 autorských súťažných skladieb slovenských skladateľov tohto žánru.

Repertoár orchestra je prispôsobený žánrovej rozmanitosti od klasických traskripcií slávnych diel minulosti cez hudbu tzv. vyššieho populáru, skladby ovplyvnené jazzom, úspech majú aj piesne       z muzikálov, filmov až po skladby súčasných skladateľov modernej dychovej hudby. Orchester spolupracuje so súčasnými hudobnými skladateľmi (Adamom Hudecom, Antonom Petríkom, Miloslavom Hlaváčkom, Ikovom Kopáčkom, Jánom Jamriškom a inými) a taktiež s poprednými slovenskými sólistami, inštrumentalistami a spevákmi.                                                                           DO ZUŠ každoročne organizuje Novoročné koncerty so sólistami a pozvanými hosťami pod záštitou primátora mesta.