Prehlásenie o bezpríznakovosti

Prehlásenie o bezpríznakovosti

  


                                     Vážení rodičia

                 Prosíme Vás o vyplnenie tlačiva o bezpríznakovosti vášho dieťaťa. 

                        Poprosíme, aby ho vaše dieťa donieslo svojmu vyučujúcemu. 

            Tlačivo nájdete u svojho pedagóga, resp. si ho môžete stiahnuť na tejto stránke.


             

Žiaci, ktorí ešte nedoniesli vyhlásenie o bezinfekčnosti, zdravotný dotazník alebo čestné prehlásenie - prosíme, stiahnite si uvedené dokumenty, ktoré sa nachádzujú nižšie na tejto stránke a podpísané prineste svojim pedagógom  do 11. septembra 2020.         


Kontakt : 0907 647781, 0903 464822