Združenie rodičov

Združenie rodičov

Zloženie výboru ZRŠ pri ZUŠ M. R. Štefánika

Juraj Tomana - predseda
Jozef Faciník - člen
Mgr. Zuzana Bošková - člen
Jozef Babuša - člen

Ivana Doskočová - člen