Združenie rodičov

Združenie rodičov

Zloženie výboru ZRŠ pri ZUŠ M. R. Štefánika

Ivan Panák - predseda
Ing. Beáta Brzá - hospodár
Mgr. Zuzana Bošková - člen
Jozef Babuša - člen

Ivana Doskočová - člen