Aktuálne & Fotogaléria
                Úspechy našich žiakov LDO 

Rétorická súťaž - apríl 2023 - Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec 2023 - okresné kolo: Viliam Jaroš - 3 miesto v 1. kategórii, Janka Gombárová - 2. miesto v 2. kategórii

LIterárne súťaže:
november 2022 - 15. ročník Hodžov novinový článok - Andrea Babíncová, zlaté pásmo

november 2022 - 33. ročník Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - Andrea Babíncová, 1. cena za poéziu

december 2022 - 18. ročník literárnej súťaže Ministerstva obrany SR - Andrea Babíncová, 2. miesto

máj 2023 - 20. ročník O cenu Dominika Tatarku: Karolína Garčárová - 1. miesto, 1. kat., poézia   Tereza Gardianová - 3. miesto, 1. kat., próza   Andrea Babíncová - Cena poroty, 2. kat., poézia

máj 2023 Literárna súťaž 30 rokov jednotného trhu EÚ - Andrea Babíncová, 1. cena (kat. SŠ + uni, VŠ) 

Všetkým žiakom gratulujeme a ďakujeme za prípravu ich p. uč. Kataríne Hudecovej !!!


                                  Ocenení naši žiaci.

Dňa 16. júna 2023 pri príležitosti Dní mesta Považská Bystrica boli ocenení dvaja naši výborní žiaci - akordeonista Matej Kysel - žiak p. uč. Ivana Hudeca a keyboardistka Lucia Ondráska z triedy p. uč. Martina Ďuriša - za vynikajúce výsledky dosiahnuté na súťažiach v školskom roku 2022/2023. Zároveň sa naši žiaci postarali aj o hudobné otvorenie i záver tejto slávnosti. Všetkým ďakujeme, blahoželáme a prajeme našej ZUŠ veľa ďalších úspešných žiakov.


Akordeónová súťaž v Turčianskych Tepliciach

Dňa 1 . júna sa konala akordeónová prehliadka ZUŠ SR v TurčianskychTepliciach. Z triedy Mgr. Aleny Stoklasovej sa umiestnil Matúš Briestenský v bronzovom pásme. Gratulujeme.2. absolventský koncert

1. júna 2023 sa uskutočnil v našej koncertnej sále druhý absolventský koncert žiakov 1. aj druhého stupňa  Žiaci predviedli veľmi dobré výkony, za čo ďakujeme nielen im, ale aj ich pedagógom.


1. absolventský koncert

31. mája 2023 sa uskutočnil v našej koncertnej sále prvý absolventský koncert žiakov 1. aj druhého stupňa z tried p. uč. Ivana Hudeca a p. uč. Marty Hraškovej. Žiaci predviedli veľmi dobré výkony, za čo ďakujeme nielen im, ale aj ich pedagógom.


Úspech akordeonistov v Rajeckých Tepliciach

Dňa 26. mája sa konal akordeónový festival Euromusette v RajeckýchTepliciach s medzinárodnou účasťou. Z triedy p. uč.  Aleny Stoklasovej sa umiestil Alex Bazala v 2. kat. v bronzovom pásme, z triedy p. uč.  Ivana Hudeca sa umiestil Adam Zálešák v 1. kat. v zlatom pásme na druhom mieste a Matej Kysel sa v 2. kat. stal víťazom kategórie. Blahoželáme !!!


                              Saxoklarinetiáda   

25. mája 2023 sa naši žiaci Katarína Iskrová a Kristián Vrábel z triedy p. uč. Michala Brósku zúčastnili Celoslovenskej súťaže v sólovej hre na klarinete žiakov ZUŠ "Saxoklarinetiáda 2023" v Bojniciach. Súťažili v silnej konkurencii III. kategórie žiakov z Martina, Pezinku, Bratislavy a Bojníc, kde získali zlaté pásmo a druhé miesta. Klavírny sprievod náročných súťažných skladieb zabezpečovala p. uč. Andrea Priesečan. Uvedení žiaci sú pokračovateľmi tejto úspešnej celoslovenskej súťaže v Bojniciach už po tretíkrát, kde sa naši žiaci výborne prezentovali a získali najvyššie ocenenia, ako Valéria Kvaššayová a Marek Hajdík a dobre reprezentovali našu školu i mesto. 


           Áno, aj my máme radi divadlo!


17. 5. 2023 sme mali opäť výnimočný zážitok v SND.
Opera Rusalka v plnej paráde, v super obsadení s perfektnými výkonmi, s nádhernou hudbou A. Dvořáka, perfektnými kulisami, efektnými svetlami, kostýmami.
Bezprostredný kontakt spolu s hlavnými spevákmi po predstavení umocnil opäť nezabudnuteľné chvíle strávené v divadle. A znova prišiel skvelý pocit, nechce sa nám domov...
Rusalka BRAVÓ ! Naši akordeonisti opäť úspešní !!!

Dňa 20. Apríla sa konal akordeónový festival v Kys. N. Meste s medzinárodnou účasťou. Z triedy p. uč. Ivana Hudeca sa umiestnil Matej Mikula v 1. kat. v zlatom pásme, Adam Zálešák v 2. kat. v striebornom pásme, Zuzana Košútová v 3. kat. v zlatom pásme a Matej Kysel v 3 kat. v zlatom pásme, aj víťaz kategórie. Absolútnym víťazom súťaže sa stal Matej Kysel ZUŠ Pov. Bystrica.

Z triedy p. uč.  Marty Hraškovej sa umiestil Jozef Babuša v 3. kat v stiebornom pásme, Aneta Jahôdková v striebornom pásme, David Babuša v striebornom pásme a Victoria Jantošová v 2. kat v striebornom pásme. Všetkým žiakom a aj ich pedagógom gratulujeme Opäť naši víťazili na 15. medzinárodnej súťaži SR a ČR v hre na keyboardNaši žiaci opäť mimoriadne úspešní !!! Opäť sme na našej ZUŠ privítali takmer 40 súťažiacich zo SR a ČR. Premiéru mali hneď dvaja naši žiaci. Tadeáš Pavlík z triedy p.uč. Oľgy Súlovcovej sa v 1. kategórii umiestnil v striebornom pásme a Matúš Mondek z triedy p. uč. Aleny Stoklasovej získal v 3. kategórii zlaté pásmo. Najväčší úspech získala Lucia Ondráska z triedy p. uč. Martina Ďuriša, ktorá sa stala víťazkou tretej kategórie. Všetkým žiakom blahoželáme a zároveň ďakujeme za prípravu ich pedagógom.

                                  

                                    SND zaujalo


Naši malí nadšenci hudobného umenia mali možnosť 10. 11. 2022 na vlastné oči oboznámiť sa so Slovenským národným divadlom v Bratislave. Detská opera z autorského pera Petra Zagara "Rozprávka o šťastnom konci" upútala nielen speváckymi výkonmi, bohatou inštrumentáciou, kulisami, či scénami. Veľkému záujmu sa tešil i dirigent a orchester. Opäť si deti prinášali domov krásny pocit v podobe neopakovateľných hudobných zážitkov. 

       Varga Quartett & Filip Štrauch

Pozývame vás na ďalší výnimočný koncert, ktorý sa uskutoční    v koncertnej sále našej ZUŠ


          Koncert akordeónového orchestra                                                 Akordeonika


20. októbra 2022 už po druhýkrát zavítal do našej ZUŠ akordeónový orchester z Bojníc. Neobyčajné výkony viacerých sólistov súhra a zvuk celého orchestra naplnili v nabitej sále našej ZUŠ do poslednej bodky očakávania o orchestri, ktorý má za sebou nespočetné ocenenia a úspechy nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Naši žiaci opäť úspešní  na 14. medzinárodnej súťaži SR a ČR v hre na keyboard

Už po druhýkrát vzhľadom na epidemiologickú situáciu prebehol 14. ročník súťažev netradičnej forme - zaslaním súťažných videonahrávok koncom mája 2022. Naši dvaja žiaci spomedzi 32 prihlásených účastníkov z celej SR a ČR boli opäť mimoriadne úspešní !!! Lucia Ondráska z triedy p.uč. Martina Ďuriša sa v 3. kat umiestnila v zlatom pásme. Víťazkou štvrtej kategórie sa stala  Katarína Mikulová z triedy p. uč. Ivana Hudeca. Obom žiačkam blahoželáme a zároveň ďakujeme za prípravu ich pedagógom.    Hudobné dopoludnie v Dome umenia                                          Fatra v Žiline


3. mája 2022 boli naši žiaci opäť súčasťou krásneho hudobného dopoludnia v Dome umenia Fatra v Žiline. Symfonická rozprávka pre deti Peter a vlk od S. Prokofieva zaujala nádhernou inštrumentáciou doplnenou o skvelú video-projekciu. Deti si vychutnali zážitok v podaní ŠKO pod taktovkou A. Sedlického s moderovaním M. Vaneka. Mladí nadšenci hudobného umenia si nezabudnuteľné chvíle naplno užili.
Koncert Lukáš Oravec Quartet  feat. Tony Lakatos and Danny Grisset


Opäť naši víťazili na 13. medzinárodnej súťaži SR a ČR v hre na keyboard

Tento ročník vzhľadom na epidemiologickú situáciu prebehol po prvýkrát v netradičnej forme - zaslaním súťažných videonahrávok koncom mája 2021.  Naši šiesti žiaci spomedzi 34 prihlásených účastníkov z celej SR a ČR boli opäť mimoriadne úspešní !!! Premiéru mala Lucia Ondráska z triedy p.uč. Martina Ďuriša, ktorá sa v 2. kat umiestnila v zlatom pásme. Víťazkou tretej kategórie sa stala Saša Ďurišová, ktorú pripravoval p. uč. Martin Ďuriš. Viktória Danihlíková z triedy p. uč. Lýdie Ďurišovej sa v tej istej kategórii umiestnila v zlatom pásme. Vo 4. kategórii sa v zlatom pásme umiestnila Katarína Mikulová z triedy p. uč. Ivana Hudeca a v striebornom pásme sa umiestnila Lenka Hrnčíková z triedy p. uč. Lýdie Ďurišovej.  V najstaršej - 5. kategórii sa v zlatom pásme umiestnila Jana Mikulová z triedy p. uč. Ivana Hudeca. Všetkým žiakom blahoželáme a zároveň ďakujeme za prípravu ich pedagógom.

      Opäť naši žiaci víťazili v hre na                                                                    keyboard                                          

Naši žiaci opäť mimoriadne úspešní !!! Naša ZUŠ vyslala do Nitry 21. mája 2021 štyroch našich šikovných keyboardistov formou zaslania súťažných videonahrávok. Lucia Ondráska        z triedy p. uč. Martina Ďuriša ako najmladšia účastníčka mala svoju súťažnú premiéru a hneď sa stala víťazkou 2. kategórie.    V 3. kategórii súťažila Saša Ďurišová z triedy Martina Ďuriša        a stala sa celkovou laureátkou súťaže s najvyšším počtom bodov. V 4. kategórii súťažila Katarína Mikulová a v 5. kategórii Jana Mikulová, obe z triedy Ivana Hudeca a obe sa umiestnili na 1. mieste. 

Všetkým žiakom blahoželáme a zároveň ďakujeme za prípravu ich pedagógom.


Úspech našich klaviristov

Dňa 30. apríla 2021 sa uskutočnil 6. ročník "Klavírnej súťažnej prehliadky v Sládkovičove ". Zúčastnili sa na nej aj dvaja žiaci našej školy - Michal Šípek (3. kategória) z triedy p. uč. Mgr. Lýdie Ďurišovej a Sára Vavríková (4. kategória) z triedy p. uč. Mgr. Kataríny Hudecovej. Na základe zaslania videonahrávok, ktoré obsahovali súťažný repertoár pozostávajúci zo skladieb vážnej, populárnej i jazzovej hudby, sa spomedzi viac ako 60 súťažiacich obaja naši žiaci umiestnili vo svojich kategóriách      v zlatom pásme.

Blahoželáme a tešíme sa na ďalšie úspechy!


Úspech našich žiakov na akordeónovej súťaži Golden Keys

V dňoch 11. až 19. februára 2021 sa konala pod záštitou EEAF akordeónová medzinárodná súťaž pod názvom "Golden Keys", ktorá prebehla formou zaslania videonahrávok. Z našej ZUŠ sa jej zúčastnil Adam Zálešák a Matej Kysel z triedy p. uč. I. Hudeca. Výsledky boli rozdelené do zlatého, strieborného a bronzového pásma. Ostatní účastníci boli zaradení ako účastníci. Adam Zálešák skončil v striebornom pásme a dostal cenu aj za najmladšieho súťažiaceho. Matej Kysel skončil v zlatom pásme. Podmienkou bola skladba, ktorá obsahuje motív národného folklóru, ostatné skladby boli podľa vlastného výberu. Našim žiakom a ich pedagógovi gratulujeme za reprezentáciu našej ZUŠ i mesta !!!


Akordeónová súťaž z videonahrávok

               kompletné výsledky súťaže - kliknite tu

Základná umelecká škola v Považskej Bystrici - hudobný odbor  v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Kys. Novom Meste vyhlásili v marci 2020 súťaž žiakov akordeónových oddelení ZUŠ-iek z videonahrávok. Zapojili sa štyri základné umelecké školy a viac než 70 súťažiacich. A naši žiaci boli úspešní !!!

Prípravné štúdium:                                                          Adam Zálešák - víťaz kategórie, z triedy p. uč. Ivana Hudeca    Alex Bazala - zlaté pásmo, z triedy p. uč. Aleny Stoklasovej  Matej Žiačik - zlaté pásmo, z triedy p. uč. Márie Hirnerovej Magdaléna Paholíková - strieborné pásmo,z triedy p.uč. Hudeca Jakub Šarlay - strieborné pásmo, z triedy p. uč. Ivana Hudeca Peter Ševčík - strieborné pásmo, z triedy p. uč. Ivana Hudeca

1. ročník                                                                            Dávid Babuša - víťaz kategórie, z triedy p. uč. Marty Hraškovej Matej Belej - zlaté pásmo, z triedy p. uč. Aleny Stoklasovej      Alex Kubáň - zlaté pásmo. z triedy p. uč. Aleny Stoklasovej Samuel Šarlay - strieborné pásmo, z triedy p. uč. Ivana Hudeca Alexej Schmidt - strieborné pásmo, z triedy p. uč. Ivana Hudeca Lukáš Žabka - strieborné pásmo, z triedy p. uč. Ivana Hudeca

2. ročník                                                                          Jonáš Lacina - zlaté pásmo, z triedy p. uč. Aleny Stoklasovej Matúš Briestenský - zlaté pásmo, z triedy p. uč. A.  Stoklasovej

4. ročník / 2. časť                                                            Dorota Bulandová - zlaté pásmo, z triedy p. uč. Marty Hraškovej Ľudmila Miláková - zlaté pásmo, z triedy p. uč. Aleny Stoklasovej

II. stupeň                                                                        Ján Duchoslav - zlaté pásmo, z triedy p. uč. Ivana Hudeca        Sára Hrenáková - zlaté pásmo, z triedy p. uč. Marty Hraškovej

komorná hra                                                                   Matej Belej a Leo Jendraššák - zlaté pásmo, z triedy p. uč. Aleny Stoklasovej

Všetkým žiakom a ich učiteľom gratulujeme.


Bláznivá recitačná súťaž

V priebehu mesiaca apríl sme v spolupráci s hercom Jurajom Kemkom zorganizovali pre mladšie deti z nášho literárno-dramatického odboru Bláznivú recitačnú súťaž. Spoločne  s rodičmi sme povyberali vtipné básne, deti ich nacvičili, vytvorili si vlastné choreografie, nápadité kostýmy a natočili sa na video, ktoré putovalo k Jurajovi Kemkovi - nášmu hlavnému porotcovi. V nedeľu, 19. 4. 2020 sme súťaž online vyhodnotili a deťom sa prihovoril aj samotný Juraj Kempka. Ďakujeme našim žiakom za fantastické výkony a rodičom za spoluprácu, Jurajovi Kemkovi  za jeho čas a veľkú ochotu pri spolupráci. Víťazkám Valentíne Dingovej (1. roč.) a Zuzke Košutovej (1. roč.) BLAHOŽELÁME!

Návšteva SND v Bratislave

14. februára 2020 -  "Deň sv. Valentína" sme oslávili akože inak - hudbou. Detská opera Veľká doktorská rozprávka, slovenského autora Milana Dubovského splnila hudobné očakávania. Nevšedné zážitky, s ktorými sa deti stretli počas predstavenia      a neskôr v zákulisí vyčarili na ich tvárach spokojný úsmev. Deti si vďaka SND užili vydarený deň.
Výborné výkony našich žiakov i učiteľov v mnohých komorných zoskupeniach aj v sólových výkonoch ocenilo preplnené publikum v kine Mier dlhotrvajúcim potleskom.

Mikulášsky koncert


3. decembra 2019, k nám zavítal Mikuláš a vlastne to inak ani nemohlo dopadnúť, pretože anjelici so svojou šéfkou mu pripravili perfektný program, chalani zhodnotili reálne všetkých Považskobystrických Mikulášov akých kedy stretli a čertice Berta a Lumpina zase správanie všetkých ľudí, detí, ba dokonca aj "najhorších učiteľov". Všetko doplnili najmenší z našich žiakov - hudobníkov svojimi fantastickými výkonmi.

28. novembra 2019 sa uskutočnil v koncertnej sále našej ZUŠ žiacky koncert. 
        24. októbra 2019 sa uskutočnil                               v koncertnej sále našej ZUŠ žiacky koncert. 
                         Úspech žiakov LDO

11. októbra 2019 sa v SND v Bratislave uskutočnilo  slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien najlepším autorom, ktorí sa zapojili do celoslovenskej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka. Práce našich dvoch žiačok z Literárno-dramatického odboru, Zuzany Badačovej a Lindy Lednickej, ohodnotila odborná porota ako jedny z najlepších v tomto ročníku. Odborná porota v zložení: Marta Hlušíková, Erik Ondrejička a Dado Nagy sa prelúskali cez viac než 220 prác prihlásených do tohto ročníka súťaže a my sme v ňom dopadli takto: Zuzana Badačová, I. kategória - 2. miesto (1. miesto nebolo udelené) s prácou: "Líščie dievča" Linda Lednická, II: kategória - 3. miesto s prácou: "Moja hviezda nič neznamená". (obe žiačky z triedy Mgr. Kataríny Hudecovej).  Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu našej ZUŠ !!!                    Ocenení naši žiaci.

Dňa 14. júna 2019 pri príležitosti  Dní mesta Považská Bystrica  boli ocenení  traja naši výborní žiaci - Zuzana Košútová, Saša Ďurišová a Marek Hajdík za vynikajúce výsledky dosiahnuté na súťažiach v školskom roku 2018/2019.  Zároveň sa naši žiaci postarali aj o hudobné otvorenie i záver tejto slávnosti. Všetkým ďakujeme, blahoželáme a prajeme našej ZUŠ veľa ďalších úspešných žiakov.
2. absolventský koncert

3. júna 2019 sa uskutočnil v našej koncertnej sále druhý absolventský koncert spevákov 2. stupňa. Žiaci predviedli vynikajúce spevácke výkony, za čo si vyslúžili dlhotrvajúci potlesk. Ďakujeme nielen im, ale aj ich pedagógom.1. absolventský koncert

30. mája 2019 sa uskutočnil v našej koncertnej sále prvý absolventský koncert žiakov 1. a 2. stupňa. Žiaci predviedli veľmi dobré výkony, za čo ďakujeme nielen im, ale aj ich pedagógom.Úspešní akordeonisti na súťaži

Na medzinárodnej súťaži Euromusette & Goldentango v Rajeckých Tepliciach sme mali 4 žiakov a všetci skončili vo svojich kategóriách zlatí. Kategória 0.B sa v zlatom pásme umiestnil Matúš Briestenský a Jonáš Lacina z triedy p. uč. Aleny Stoklasovej. V kategórii 0.C sa v zlatom pásme umiestnila Zuzana Košútová a Matej Kysel sa stal víťazom celej tejto kategórie. Obaja z triedy p. uč. Ivana Hudeca. Blahoželáme žiakom, rodičom aj pedagógom!!!

Opäť naši víťazili na 12. medzinárodnej súťaži  SR a ČR v hre na keyboard


Naši žiaci opäť mimoriadne úspešní !!! Opäť sme na našej ZUŠ privítali takmer 60 súťažiacich zo SR a ČR. Premiéru mala Viktória Danihlíková z triedy p.uč. Lýdie Ďurišovej, ktorá sa v 2. kat umiestnila v striebornom pásme, Saša Ďurišová  z triedy p. uč. Beáty Hutyrovej získala v tej istej kategórii zlaté pásmo. Tretiu kategóriu ovládli naše žiačky: 3.A kat. vyhrala Katarína Mikulová z triedy p. uč. Ivana Hudeca a 3. B kat. vyhrala Petra Ďurišová z triedy p. uč. Beáty Hutyrovej. V 4. kat získala zlaté pásmo Nikola Pekarová z triedy p. uč. Martina Ďuriša a v 5. kat sa v striebornom pásme umiestnila Lucia Hrnčíková z triedy p. uč. Lýdie Ďurišovej. Všetkým žiakom blahoželáme a zároveň ďakujeme za prípravu ich pedagógom.Úspešní akordeonisti na súťaži


2. apríla 2019 sa uskutočnil 17. ročník Celoslovenskej akordeónovej súťaže v Kysuckom Novom Meste a našim mladým žiakom sa darilo. Adam Zálešák sa na svojej vôbec prvej súťaži umiestnil v zlatom pásme v 1. kategórii, Matej Kysel v 2. kategórii sa umiestnil tiež v zlatom pásme a Zuzana Košútová vyhrala 2. kategóriu. Všetkým žiakom z triedy p. uč. Ivana Hudeca srdečne blahoželáme !!!
27. marca 2019 sa uskutočnil v koncertnej sále našej ZUŠ žiacky koncert. 28. februára 2019 sa uskutočnil v koncertnej sále našej ZUŠ žiacky koncert.
31. januára 2019 sa uskutočnil v koncertnej sále našej ZUŠ žiacky koncert.
27. novembra 2018 sa uskutočnil v koncertnej sále našej ZUŠ žiacky koncert.
Úspešní klarinetisti na súťaži

17. novembra sa uskutočnil prvý ročník celoslovenskej súťaže "Klarinetiáda 2018" v Bojniciach. Marek Hajdík, vyhral 1. miesto v III. kategórii a Valéria Kvaššayová získala bronzové pásmo v tej istej kategórii, čo je skvelý úspech. Obom žiakom z  triedy Mgr. art. Michala Brósku srdečne blahoželáme !!!

Na našej ZUŠ sa v piatok stretlo cca 70 akordeonistov z celého Slovenska. Pod vedením  p. profesora Borisa Lenka z Bratislavskej VŠMU a hostí Jany Bezpalovej z Českej republiky  a p. prof. Any Zagoranskej z Chorvátska mali aj naši žiaci možnosť absolvovať majstrovské kurzy.
Výchovné koncerty

V novembri sa na našej ZUŠ uskutočnili štyri výchovné koncerty pre deti z materských škôlok pre viac ako 400 detí pod vedením p. uč. Evy Paulovičovej.  Naši žiaci z LDO veselou a hravou formou v spolupráci z inštrumentálnymi výkonmi ich spolužiakov prezentovali deťom všetky hudobné nástroje, ktoré na našej škole vyučujeme a zároveň tieto koncerty boli pre deti pozvánkou na prijímacie skúšky do našej školy.


 25. októbra 2018 sa uskutočnil v koncertnej sále našej ZUŠ žiacky koncert.Prvý literárny úspech

našej ZUŠ na celoslovenskej súťaži sa volá "Zaplatený úsmev" a jeho autorkou je Linda Lednická z triedy p. uč. Kataríny Hudecovej. Linda sa na súťaži "Medziriadky 2018" dostala spomedzi 352 účastníkov do najlepšej 6 - ky spomedzi mladých prozaikov zo základných škôl a ZUŠ- iek, jej text vyšiel v zborníku sútaže a za odmenu absolvovala týždenný pobyt so spisovateľmi a organizátormi sútaže. Blahoželáme a držíme palce aj na ďaľších súťažiach, na ktoré sa už teraz žiaci pripravujú.
Veľký úspech nášho akordeonistu Denisa Dubjela !!! 


Denis Dubjel z triedy p. uč. Ivana Hudeca na medzinárodnej akordeónovej súťaži v talianskom Lanciane - víťaz kategórie a zároveň laureát celej sútaže! Ďakujeme za ďalší skvelý výsledok, blahoželáme a prajeme veľa úspechov na štúdiu    v Akadémii umení v Banskej Bystrici.

Mladý talent Považskej Bystrice

Už ôsmy rok sa v meste Považská Bystrica oceňujú mladí talentovaní ľudia. Tento rok v kategórii hudobno-tanečné umenie získala cenu naša šikovná žiačka, speváčka a folkloristka Katarína Marošiová, ktorej srdečne blahoželáme.Ocenená naša ZUŠ aj žiaci.


Dňa 15. júna 2018 sa našej škole dostalo veľkej cti.                    Pri príležitosti 60. výročia vzniku našej Základnej umeleckej školy - hudobný odbor bola našej škole udelená "Cena primátora mesta" za dlhoročné zásluhy v umeleckom vzdelávaní detí a za osobitý prínos k obohateniu kultúrno-spoločenského života  v meste, ktorú prevzal p. riaditeľ našej školy Peter Štrauch. Zároveň pri tejto príležitosti boli ocenení aj traja naši výborní žiaci - Katarína Mikulová, Nina Kurejová a Denis Marko Dubjel. Všetkým blahoželáme a prajeme našej ZUŠ veľa ďaľších úspechov !!!2. absolventský koncert


7. júna 2018 sa uskutočnil v našej ZUŠ druhý absolventský koncert žiakov 1. aj 2. stupňa. Plná sála, veľmi dobré výkony žiakov, za čo ďakujeme nielen im, ale aj ich pedagógom.1. absolventský koncert


31. mája 2018 sa uskutočnil v našej koncertnej sále prvý absolventský koncert žiakov 1. stupňa. Žiaci predviedli veľmi dobré výkony, za čo ďakujeme nielen im, ale aj ich pedagógom.

   

Úspešní klavíristi na súťaži                        "Piano v modernom rytme"

24. mája 2018 sa naši dvaja šikovní klavíristi zúčastnili na súťaži "Piano v modernom rytme" v Bojniciach. Saška Ďurišová z triedy p. uč. Beáty Hutyrovej sa umiestnila v konkurencii 47 účastníkov v 1. kategórii v striebornom pásme a Tomáš Janiga z triedy p. uč. Lýdie Ďurišovej z 32 konkurentov v 3. kategórii v bronzovom pásme. Gratulujeme našim žiakom aj ich pedagogičkám.Speváčky úspešné v krajskom kole "Slávik Slovenska 2018"  

Výborné speváčky z našej školy sa 24. mája 2018 zúčastnili krajského kola Slávika Slovenska 2018 v Trenčíne. Ani jedna neodišla bez ocenenia. Linda Zábavčíková (ZŠ Brvnište), ktorú pripravovala p. uč. Mária Fapšová získala v  1. kategórii 3. miesto, Nina Kurejová z triedy p. uč. Márie Fapšovej sa umiestnila na 2. mieste a Terezka Podhradská  v 3. kategórii z triedy p. uč. Danky Štrauchovej získala 1. miesto a po druhýkrát vo svojej speváckej kariére postupuje do celoslovenského kola !!! Gratulujeme našim výnimočným speváčkam a aj ich pedagogičkám.Veľký úspech v Kroměříži !!!


18. mája 2018 sa konal 1. ročník medzinárodnej keyboardovej súťaže v krásnom moravskom meste Kroměříž. Na súťaži sa zúčastnili naše 2 žiačky - Katka Mikulová z triedy p. uč. Ivana Hudeca a Peťka Ďurišová z triedy p. uč. Beáty Hutyrovej. A darilo sa im mimoriadne. Katka Mikulová sa umiestnila v 4. kategórii na 1. mieste, Peťka Ďurišová sa umiestnila v 5. kategórii na prvom mieste a zároveň skončila ako celkový víťaz kategórie.  Žiakom a pedagógom gratulujeme a prajeme veľa úspechov na ďaľších súťažiach !!!
 Gratulujeme Denisovi Markovi Dubjelovi !


Denis Marko Dubjel z triedy p. uč. Ivana Hudeca vyhral 6. kategóriu na III. ročníku akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl v Lipanoch.                                         


Pozvánka na koncert
Koncert bez hraníc     v Rožnove pod Radhoštěm


23. apríla naši žiaci vystúpili na družobnom koncerte bez hraníc v Rožnove pod Radhoštěm.  Tieto koncerty sa konajú každoročne a už sa tešíme na ďaľší koncert, kedy žiaci tejto ZUŠ zavítajú na koncert ku nám do Považskej Bystrice.Máme ďalší úspech!

V Kysuckom Novom Meste sa uskutočnil XVI. ročník akordeónového festivalu s česko-slovenskou účasťou. Naša žiačka, Zuzka Košútová, z triedy p. uč. Ivana Hudeca sa umiestnila v I. kategórii v zlatom pásme. Bola to jej premiérová súťaž a o to viac jej blahoželáme a veríme, že Považskej Bystrici v nej rastie ďalší umelecký talent.


   11. medzinárodná súťaž     SR a ČR v hre                                        na keyboard

Naši žiaci opäť mimoriadne úspešní !!! V 2. kat. zvíťazila Katarína Mikulová z triedy p. uč. Ivana Hudeca, ktorá sa stala zároveň laureátkou celej súťaže. V 5. kat. sa v striebornom pásme umiestnila Lucia Hrnčíková z triedy p. uč. Lýdie Ďurišovej.      V komornej hre "keyboard a iný nástroj" mali svoju premiéru Petra a Saša Ďurišové v kombinácii keyboard a saxofón, ktoré získali v 2. kat. zlaté pásmo z tried p. uč. Beáty Hutyrovej a Petra Štraucha ml. V komornej hre "iba keyboardy"  v 5. kat.  získali zlaté pásmo Nikola Pekarová a Stanislav Boboň z triedy p. uč. Martina Ďuriša. Všetkým žiakom a pedagógom gratulujeme a ďakujeme !!! 


 19. marca 2018 sa uskutočnil                              v koncertnej sále našej ZUŠ žiacky koncert.

koncert sláčikového kvarteta    


koncert dychového orchestra ZUŠpredstavenie Z opery do opery

25. januára 2018 sa uskutočnil v koncertnej sále našej ZUŠ žiacky koncert.


Vianočný koncert v kine Mier
.
.


.

.
                        viac foto z koncertu - kliknite TU


.


.


19. 10. 2021 sa podarilo zorganizovať ďalší výnimočný koncert. Lukáš Oravec Quartet absolvoval posledné turné v roku 2021    a to s legendou jazzovej maďarskej scény, saxofonistom Tony Lakatosom. Quintet zahájil svoje turné na jazzovom festivale      v Blansku (CZ) a následne pricestoval na Slovensko, kde ho čakali štyri koncerty a hneď prvý na našej ZUŠ. V projekte okrem stálych členov zoskupenia - kontrabasistu Tomáša Baroša a bubeníka Mariána Ševčíka, vystúpil aj americký pianista Danny Grissett. Na koncertoch sme si vypočuli aj autorskú hudbu lídra zoskupenia a hosťujúceho Tonyho Lakatosa. .

.

.

.

Opäť do našej ZUŠ-ky zavítal náš bývalý žiak Peter Pláňavský, ktorý momentálne vyučuje hru na klavíri na Žilinskom konzervatóriu a znovu sme mali možnosť si vypočuť kvalitný klavírny výkon.25. 11. 2019 sa podarilo zorganizovať ďalší výnimočný koncert. Erik Rothenstein, ktorý už u nás viackrát účinkoval, si so svojim Bandom pozval špičkových spevákov svetového rangu - kubánsku speváčku Elsu Valle a maďarského speváka Gábora Winanda. Na konci vystúpenia celá sála tancovala v kubánskom rytme...


14. novembra 2019 k nám zavítal opäť náš bývalý žiak, ktorý pôsobí na Kráľovskej akadémii v Dánskej Kodani ako pedagóg - Filip Štrauch, ktorý si u nás po prvý raz zahral sólový recitál. Mimoriadny umelecký výkon, prídavok a nadšený potlesk - opäť výnimočný zážitok na pôde našej ZUŠ.


28. októbra sa na našej ZUŠ uskutočnil skvelý jazzový koncert pod vedením vynikajúceho trubkára Lukáša Oravca, ktorý si prizval umelcov svetového rangu.

viac foto z koncertu - kliknite TUUž po druhýkrát na našu ZUŠ zavítal Peter Lipa spolu s Matúšom Jakabčicom a jeho Big Bandom. Skvelé inštrumentálne výkony všetkých členov orchestra, výborne upravené piesne spievané Petrom Lipom, preplnená sála, neutíchajúci potlesk, standing ovation boli zárukou nevšedného zážitku.


Vynikajúci gitarista Juraj Burian, ktorý študoval na Berklee College of Music Boston (USA) a Katka Ščevlíková, finalistka speváckej show X-Factor 2014, víťazka speváckej súťaže Zlatý hlas 2013, ktorá získala v roku 2012 titul Objav roka od Slovenskej jazzovej spoločnosti nám predviedli svoje kvality a v našej škole sa odohral opäť jeden výnimočný koncert !!!


Už po druhýkrát  zavítalo do našej ZUŠ sláčikové kvarteto z ŠKO Žilina - Danube MonArchi, v ktorom účinkuje aj náš pedagóg Maroš Didi. Perfektné inštrumentálne výkony a  zaujímavý program  boli zárukou, že v plnej sále poslucháči vážnej hudby odchádzali domov len s tými najlepšími dojmami.

3. mája sa uskutočnil workshop pre našich žiakov - saxofonistov.  Erik Rothenstein predstavil metódy výučby saxofónu,  rôzne techniky hry,  venoval sa interpretačnej problematike rôznych štýlov.  Následne v klavírnej spolupráci so Zitou Sopkovou sa uskutočnil koncert, kde sme si vypočuli prevedenie originálnych slovenských diel napísaných pre saxofón, upravených transkripcií a ich predstavenie a objasnenie interpretácie.
Už po tretíkrát sa podarilo zorganizovať na našej ZUŠ vystúpenie špičkových hudobníkov - nášho bývalého žiaka, teraz učiteľa na Kráľovskej akadémii v Kodani Filipa Štraucha a vynikajúcej dánskej huslistky Anny Agafie Egholm. Opäť preplnená sála, bravúrne výkony, neutíchajúci potlesk.

fotogaléria z koncertu - kliknite TUKoncert našich bývalých žiakov - spevákov, ktorí sú zoskupení pod názvom AcaPeople naplnil v sobotný podvečer našu koncertnú sálu do posledného miesta. Ďakujeme za umelecký zážitok, dobrý zvuk a aj pekné osvetlenie.


fotogaléria zo žiackeho koncertu

kliknite TU


17. marca 2019 sa uskutočnil v kine Mier už 21. "Slávnostný koncert dychového orchestra" našej ZUŠ. Pred preplneným obecenstvom odznelo 15 výborných a náročných skladieb a premiéru v orchestri mali viacerí naši mladí nádejní dychári.        


                           fotogaléria z koncetu TUfotogaléria zo žiackeho koncertu

kliknite TU


Neobyčajné výkony viacerých sólistov súboru "Akordeonika" zo ZUŠ Bojnice,  súhra a zvuk celého orchestra naplnili v nabitej sále našej  ZUŠ do poslednej bodky očakávania   o orchestri, ktorý má za sebou nespočetné ocenenia a úspechy nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.V koncertnej sále našej ZUŠ vystúpil vynikajúci klavírista - absolvent našej ZUŠ z triedy p. uč. Jaroslavy Pollákovej, ktorý momentálne vyučuje na Žilinskom konzervatóriu. Plná sála, výborný výkon - ďakujeme za umelecký zážitok.
Slávnostný vianočný koncert pri príežitosti 60. výročia školy. Výborné výkony terajších aj bývalých žiakov, pedagógov a fantastický výkon našej bývalej žiačky - opernej speváčky Márie Porubčinovej. 

       fotogaléria z koncertu - kliknite TU


Už druhýkrát vystúpili v našej koncertnej sále špičkoví hudobníci - náš bývalý žiak, teraz učiteľ na Kráľovskej akadémii v Kodani Filip Štrauch a vynikajúca dánska huslistka Anna Agafia Egholm. Preplnená sála,  bravúrne výkony, neutíchajúci potlesk.   

     fotogaléria z koncertu - kliknite TU


fotogaléria zo žiackeho koncertu

kliknite TU                        fotogaléria z kurzov TU     foto z koncertu Vladimíra Ondrejčáka           


             fotogaléria zo žiackeho koncertu   

                           kliknite TU


                 foto z koncertu    Michala Haringa a Dušana Šujana


            

               fotogaléria z koncertu TU


                   fotogaléria z koncertu TU                 fotogaléria z koncertu TU


                  fotogaléria z koncert TU
                           fotogaléria zo súťaže TU

foto z koncertu

Anna Agafia Egholm & Filip Štrauch


Michal Červienka Trio