Významní žiaci našej školy


Porubčinová MáriaMária Porubčinová je jedna z vynikajúcich mladých vokálnych umelcov, ktorí  reprezentujú vysokú úroveň slovenskej vokálnej školy. Spev začala navštevovať na ZUŠ v Považskej Bystrici u p. u.č Jany Hoštákovej, pokračovala štúdiom na Konzervatóriu v Žiline a neskôr v Bratislave, ďalej pokračovala štúdiom na  Vysokej škole múzických umení v Bratislave u prof. Z. Livorovej. Už počas štúdia absolvovala majstrovské kurzy u významných osobností (Z. Livorová, M. Hajossyová, N. Kniplová, P. Dvorský). Zúčastnila sa na viacerých medzinárodných súťažiach, napr. na Medzinárodnej speváckej súťaži Mikuláša Schneidera-Trnavského v Trnave, kde získala cenu za najlepšiu interpretáciu diel slovenského autora, na súťaži Hans Gabor Belvedere vo Viedni, kde bola semifinalistkou, alebo na súťaži Concorso Iris Adami Coradetti v Padove. V roku 2008 bola finalistkou na Medzinárodnej speváckej súťaži Monserrat Caballe v Zaragoze. O rok neskôr si vybojovala tretie miesto na Medzinárodnej speváckej súťaži Hans Gabor Belvedere vo Viedni a napokon aj víťazstvo a Cenu publika na Competizione della opera v Drážďanoch.

V roku 2005 debutovala v Janáčkovej opere v Brne ako Rusalka v rovnomennej opere Antonína Dvořáka. V sezóne 2007/2008 stvárnila v Štátnej opere v Banskej Bystrici postavu Múdrej ženy Carla Orffa a Pucciniho Sestru Angeliku, s ktorou sa predstavila aj na scéne Opery Slovenského národného divadla, kde následne naštudovala postavu Katreny v Jakubiskovej inscenácii Suchoňovej Krútňavy, neskôr aj Mařenku v Smetanovej Predanej neveste (získala Cenu Literárneho fondu a nomináciu na Dosky 2009). Od roku 2010 spolupracuje so Staatstheater Braunschweig (Nemecko), kde účinkuje v inscenácii opery A. C. Gomesa Salvator Rosa. Na sezónu 2011/2012 pripravuje pre prestížny operný festival v Glyndebourne (Veľká Británia) rolu Rusalky v rovnomennej Dvořákovej opere.

Umelkyňa dosiaľ účinkovala v Českej republike, Poľsku, Taliansku, Nemecku, Rakúsku, USA.Masaryková MartinaSpev začala navštevovať na ZUŠ v Považskej Bystrici u p. u.č Jany Hoštákovej, pokračovala štúdiom na Konzervatóriu v  Bratislave, ďalej pokračovala štúdiom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave u prof. D. Bezačinskej. Absolvovala interpretačné kurzy spevu v Piešťanoch pod vedením Magdalény Hajóssyovej. Ako hosť účinkovala v Opere SND, v Štátnej opere v Banskej Bystrici, v Štátnom divadle v Košiciach, v Janáčkovej opere Brno a i. Spolupracovala so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu i so Slovenskou filharmóniou (Carmina burana, Nemecké requiem). Predstavila sa na sólových koncertoch doma i v zahraničí (Taliansko, Česká republika, Poľsko, Rakúsko, Maďarsko, Japonsko, Španielsko). 

Roku 2000 získala dve vynikajúce ocenenia: 2. cenu na 16. ročníku Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidra-Trnavského v Trnave a rovnaké umiestnenie dosiahla aj na 35. Medzinárodnej speváckej súťaži Antonína Dvořáka v Karlových Varoch. Na scéne Opery SND debutovala v monodráme Masterclass, kde stvárnila postavu Sofie v réžii Jozefa Bednárika. V Opere SND sa ešte predstavila v úlohe Barči v Smetanovej Hubičke, v Studenej princeznej vo Frešovej opere Martin a Slnko a v postave Kráľovnej noci v Mozartovej Čarovnej Flaute. S touto postavou v januári 2008 absolvovala s pražským Národným divadlom turné po Japonsku..

Z operných postáv: Barča (Hubička), Studená princezná (Martin a Slnko), Kráľovná noci (Čarovná flauta), Zerbinetta (Ariadna na Naxe), Olympia (Hoffmannove poviedky), Elvíra (Puritáni).

V roku 2001 získala na Medzinárodnej speváckej súťaži Ady Sari, Nowy Sącz (PL) cenu za najlepšiu interpretáciu koloratúrnych árií.Štrauch FilipFilip Štrauch sa hre na klavír začal venovať od detstva pod vedením svojho otca klaviristu na ZUŠ v Považskej Bystrici. Už počas štúdia na Konzervatóriu v Žiline sa pod vedením Marty Filovej - Singerovej sa stal laureátom Súťaže slovenských konzervatórií a po víťaznom konkurze na spoluprácu s ŠKO Žilina (Štátny komorný orchester) s ním uviedol Lisztov klavírny koncert. V roku 2004 bol vyznamenaný medailou za reprezentáciu školy a zároveň bol prijatý na Bratislavské konzervatórium do triedy renomovaného pedagóga Petra Pažického, u ktorého štúdium absolvoval koncertom v sále Slovenskej Filharmónie.

V roku 2005 bol prijatý na VŠMU (Vysoká škola múzických umení). Po úspešnom ukončení VŠMU v Bratislave v triede významného slovenského klavristu a pedagóga Mariána Lapšanského , bol v roku 2013 ako jediný klavirista prijatý na doktorandské štúdium na The Royal Danish Academy of Music, Copenhagen (Kráľovská hudobná akadémia v Dánsku). V rovnakom čase bol prijatý na štúdium na jednu z najprestížnejších klavírnych škôl sveta, Konzervatórium Rimsky-Korsakov v Petrohrade, kde študoval s klavírnymi osobnosťami ako Sergey Maltsev a Vladimir Shakin.

V roku 2009 sa stal laureátom súťaže Yamaha v Bratislave a zároveň uviedol so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu Lisztov koncert A-dur, ktorý bol živo vysielaný do Rádia Devín.

V roku 2014 vyhral 1. cenu na klavírnej súťaži The Royal Danish Academy of Music, Copenhagen a zároveň cenu za najlepšieho inštrumentalistu akadémie. V súčasnosti žije v Dánsku, pôsobí ako pedagóg na The Royal Danish Academy of Music v Kodani, koncertuje, spolupracuje s Kodaňskou Filharmóniou, venuje sa aj komornej hre, kde spolupracuje s významnými umelcami.


Martausová Simona


Slovenská pesničkárka a divadelná herečka, členka Radošinského naivného divadla. Spev začala navštevovať na našj ZUŠ v triede p. uč. Dany Štrauchovej. V roku 2009-2010 sa pomaly začala učiť hrať na gitare a skladať svoje prvé piesne. Jedna z nich bola aj pieseň Nádherný Svätý, ktorú Sima prihlásila počas štúdia na VŠ do súťaže Gospeltalent 2009, kde pieseň uspela..a tak Sima začala tvoriť a hrávať už o čosi viac. V roku 2011 v spolupráci so štúdiom Lux vyšlo prvé CD - Vyzliecť si človeka. Na uvádzaní do života zaspievala aj skvelá speváčka a hlasová pedagogička Alenka Čermáková s manželom Ivanom. V roku 2012 sa Sima dostala do Radošinského naivného divadla - do hry Polooblačno a zároveň sa v tomto roku aj spoznala s hudobným manažérom Jožkom Šebom. V roku 2013 vyšlo CD - Dobrý deň, to som ja, ktoré bolo v zime toho istého roku ocenené platinovou platňou. "Tento úspech vôbec nepripisujem sebe. Skôr je to pre mňa taký malý zázrak. Za to, že sa cd predávalo nemôžem ja, ale ľudia ktorí ho kupovali:-). Je to dar, ktorý si veľmi vážim:-)." Vo februári 2014 Zväz autorov a interpretov populárnej hudby udelil Sime a jej kapele cenu Objav roka 2013. V hlasovaní na hudba.sk získali tiež cenu Objav roka a Album roka 2013 - s albumom Dobrý deň, to som ja.

" Všetko, čo sa mi v živote deje - je pre mňa veľký dar. Každú vytvorenú pesničku, každého človeka a každého hudobníka, ktorého som na tejto svojej "ceste hudbou" stretla si veľmi vážim. Mám radosť z toho, že môžem tvoriť, spievať a deliť sa o svoje pocity s Vami. A ďakujem Vám za to, že pri mne stojíte a robíte mi radosť tým, že ste:-) "


Záhora MartinMartin Záhora začal navštevovať hodiny flauty na ZUŠ Považská Bystrica v triede p. uč. Figuru. Štátne konzervatórium v Bratislave absolvoval v triede doc. Mgr. art Dagmar Zsapkovej ArtD. s vyznamenaním. Svoje štúdium ukončil sólovým výkonom, sprevádzaným Symfonickým orchestrom študentov konzervatória pod taktovkou Gabriela Rovňáka ml. Ako zahraničný študent pôsobil rok na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni v triede Dr. Hansgeorga Schmeisera. V štúdiu pokračoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Je spoluzakladateľom komorného orchestra Sinfonietta Bratislava, kde pôsobí aj ako sólista. Získal množstvo cien ako aj titul Najlepší sólový výkon na festivale mládežníckych orchestrov v Poľskom Rybniku v roku 2007, kde mu bola udelená prvá cena. Pedagogicky pôsobil na ZUŠ Považská Bystrica a na Akadémii Musicana v Bratislave. Od roku 2006 je pedagógom na SZUŠ Macharova. Okrem pedagogickej činnosti sa venuje sólovej, komornej a orchestrálnej hre. Od roku 2008 je členom Dychového orchestra Ministerstva vnútra a od roku 2013 orchestra umeleckého súboru Lúčnica. 


Briestenská LuciaLucia Briestenská je mladá speváčka, ktorá svoje pocity, nálady, názory vyjadruje písaním piesní, ktoré dopĺňa jednoduchými, no zapamätateľnými harmóniami hrou na gitaru. Svoje detstvo  prežila v detskom hudobnom súbore na ZUŠ Považská Bystrica, neskôr som začala navštevovať hodiny spevu a učiť sa hrať na svoj prvý hudobný nástroj - keyboard. Svoje prvé piesne začala písať vo svojich 12-tich rokoch.

Jej túžba hrať a spievať pre ľudí sa začala plnými dúškami napĺňať po dovŕšení 19-tich rokov, kedy  bola obdarená svojou prvou gitarou. Jej piesne začali pribúdať a s veľkou podporou jej najbližších sa rozhodla o ne podeliť nie len so šuflíkom, ale aj s nami ostatnými.

V období adventu r. 2016  sa do povedomia poslucháčov dostáva prvý singel s názvom "Zastavme sa" , ktorý zároveň avizoval skoré vydanie debutového albumu "Slnko, hrej!"

"Dnes spolu s kapelou máme odohraných viacero koncertíkov, z ktorých sa veľmi tešíme a s nadšením na ne spomíname. Dúfame, že i naďalej sa budeme s vami stretávať a deliť o radosť, ktorú vždy na pódiu spoločne prežívame. "