Kontakt

Adresa:

Základná umelecká škola, 

M. R. Štefánika 160/2, 

017 01 Považská Bystrica

Telefón/E-mail:

Peter Štrauch - riaditeľ 

042/444 30 10                                    0904 855 360

zusmrs@gmail.com


Viera Jakubčíková - ekonómka 042/432 12 40 viera.jakubcikova@gmail.com


Marian Belobrad - zástupca riaditeľa marianbelobrad@centrum.sk


Mgr. art. Martin Ďuriš - zástupca riaditeľa - MDuris1@gmail.com          0907 647 781