Spevácke oddelenie

Spevácke oddelenie

Štrauchová Dana - vedúca speváckeho oddelenia

Doskočová Ema, Dis. art                                                                                                  Hoštáková Jana, Dis. art.                                                                                                          Kardošová Katarína, Mgr.                                                                                                      Kováč Jozef, DiS.art.                                                                                                                Martinková Mária, Mgr.                                                


Krajské kolo " Slávik Slovenska 2019"

Traja speváci našej ZUŠ - Matej Kysel v 1. kategórii, Nina Kurejová v druhej kategórii a Tamara Tomanová v 3. kategórii postúpili z okresného kola do Trenčianskeho krajského kola a v silnej konkurencii sa nestratili, Nina Kurejová získala 3. miesto. Blahoželáme aj p. uč. Danke Štrauchovej a Majke Fapšovej. 


                            Speváčky úspešné v krajskom kole "Slávik Slovenska 2018"

Výborné speváčky z našej školy sa 24. mája zúčastnili krajského kola Slávika Slovenska 2018 v Trenčíne. Ani jedna neodišla bez ocenenia. Linda Zábavčíková (ZŠ Brvnište), ktorú pripravovala p. uč. Mária Fapšová získala v 1. kategórii 3. miesto, Nina Kurejová z triedy p. uč. Márie Fapšovej sa umiestnila na 2. mieste a Terezka Podhradská v 3. kategórii z triedy p. uč. Danky Štrauchovej získala 1. miesto a po druhýkrát vo svojej speváckej kariére postupuje do celoslovenského kola !!! Gratulujeme našim výnimočným speváčkam a aj ich pedagogičkám.Vyučovanie predmetu spev má na našej ZUŠ bohatú tradíciu. Spev sa vyučuje sólovo, kde sa žiaci môžu venovať popri klasickej speváckej výuke aj rôznym ďalším speváckym žanrom, napr. naturálnemu spevu ľudových piesní, populárnemu spevu, tvorbe vlastných piesní, taktiež sa vyučuje spev zborový, v rôznych komorných zoskupeniach, so sprievodom hudobných nástrojov, s hudobnými telesami, podkladmi na CD a pod.

V speváckom oddelení v súčasnosti pôsobí ako učiteľka Dana Štrauchová, ktorá je od roku 1993 vedúcou speváckeho oddelenia, Mária Fapšová a Jana Hoštáková.

Spevácke oddelenie dosahuje mimoriadne úspechy vo výchove a vzdelávaní talentovaných spevákov. Škola vychovala veľké množstvo žiakov, z ktorých mnohí pôsobia ako profesionálni umelci a pedagógovia. Reprezentujú našu školu a Považskú Bystricu nielen na Slovensku, ale aj    v zahraničí.

Žiaci speváckeho oddelenia pravidelne vystupujú na koncertoch a podujatiach školy, zúčastňujú sa rôznych súťaží v klasickom, ľudovom a populárnom speve. Súčasní a bývalí žiaci majú na konte mnohé významné ocenenia z festivalov a súťaží.

Za všetkých, ktorí v súčasnosti pôsobia profesionálne je možné spomenúť významné speváčky, spevákov, ktorí pôsobia v operách, muzikáloch, divadlách, alebo v populárnej hudbe                      a pedagógov pôsobiacich na všetkých stupňoch umeleckého vzdelávania.

Martina Masaryková - operný spev (https://www.narodni-divadlo.cz/cs/umelec/martina-masarykova),

Máriu Porubčinová - operný spev (https://hc.sk/hudba/osobnost-detail/2481-maria-porubcinova)

Juraj Čiernik - operný spev (https://www.ndm.cz/cz/osoba/62-ciernik-juraj.html)

Ján Kostelánsky - operný spev (https://www.jankostelansky.com/biography.html)

Barbora Remišová - muzikálový spev a herectvo (https://www.mdb.cz/soubor/3402-barbora-remisova)

Simona Martausová - populárny spev a vlastná tvorba, herectvo (https://www.simamartausova.sk/)

Lucia Briestenská - populárny spev a vlastná tvorba (https://www.luciabriestenska.sk/)

Katarína Krajčoviechová - populárny spev a vlastná tvorba (https://www.igospel.sk/skladba/katka-krajcoviechova-ukaz-mi-cestu)

Lýdia Rišová - populárny spev a vlastná tvorba (https://gospeltalent.sk/skladba/snivam-stale)

Ján Paholík - populárny spev a vlastná tvorba (https://www.youtube.com/watch?v=QMLrofPjuj0)

AcaPeople - spevácke zoskupenie súčasných a bývalých žiakov (https://www.acapeople.sk/)


Žiaci, ktorí boli prijatí na konzervatóriá, resp. vysoké hudobné školy:

Melicheríková Antónia, Smatanová Marcela, Porubčinová Mária, Masaryková Martina, Pilátiková Barbora, Kardošová Katarína, Miškechová Martina, Dvorský Mário


História oddelenia:

Vyučujúci od školského roku 1958:

Ďuďáková Lenka, Hoštáková Jana, Ryliak Jozef, Vaniaková Mária, Lipová Jana, Piatriková Eva, Smatanová Marcela, Jurková Jitka, Masaryková Martina, Štrauchová Dana, Hoštáková Jana, Fapšová Mária