Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky

Vážení rodičia, milí žiaci.

Prijímacie skúšky do našej ZUŠ pre ďalší školský rok 2024 / 2025 budú prebiehať             v dňoch 14.5.2024 (utorok) - 17.5.2024 (piatok) v budove našej školy medzi 14:00 - 17:00 hod.

Do tohto termínu záujemca vyplní elektronickú prihlášku do našej ZUŠ - kliknite úplne dole na odkaz "Elektronická prihláška" a odošlite.


ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

M. R. Štefánika 160/2, 017 01 Považská Bystrica

(budova bývalej II. ZŠ pri Agrosane)

oznamuje všetkým rodičom a záujemcom

(žiakom MŠ, ZŠ, SŠ, učilíšť a dospelým)

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
pre školský rok 2024/2025

do HUDOBNÉHO a LITERÁRNO - DRAMATICKÉHO odboru

sa uskutočnia v termíne 14. máj - 17. máj 2024

klavír, akordeón, keyboard 
                                         gitara, husle, violončelo, cimbal                                              klarinet, saxofón, flauta, zobcová flauta 
                                         trúbka, lesný roh, pozauna, tuba                                         spev 
                                               literárno - dramatický odbor                                                 


                                                  Info pre štúdium pre dospelých                                    Záujemca takisto vyplní prihlášku na horeuvedenej adrese a následne bude kontaktovaný našou školou. Štúdium pre dospelých prebieha spravidla 1x týždenne po dohovore so svojim učiteľom.

Akékoľvek informácie ohľadne prijímacích skúšok Vám radi poskytneme na tel. č. 0907 647 781 - zástupca riaditeľa Martin Ďuriš                                                                                                                        

Podmienky prijatia: 

                             Hudobné oddelenie: hudobný sluch, rytmus (zaspievať pieseň)                                   Literárno - dramatický odbor: prednes poézie alebo prózy, príp. vlastná tvorba

- účasť uchádzača do 15 rokov je nutná v prítomnosti zákonného zástupcu

Poplatok: 0,50 EUR na poštovné


Elektronická prihláška do ZUŠ