Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

M. R. Štefánika 160/2, 017 01 Považská Bystrica

(budova bývalej II. ZŠ pri Agrosane)

oznamuje všetkým rodičom a záujemcom

(žiakom MŠ, ZŠ, SŠ, učilíšť a dospelým)

že od 27. apríla 2020 (pondelok) do 8. mája 2020 (piatok) v čase od 14,00 hod. do 17,00 hod.

sa uskutočnia

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
pre školský rok 2020/2021

do HUDOBNÉHO a LITERÁRNO - DRAMATICKÉHO odboru

klavír, akordeón, keyboard 
                                                       gitara, husle, violončelo, cimbal                                                        klarinet, saxofón, flauta, zobcová flauta 
trúbka, lesný roh, pozauna, tuba 
spev 
literárno - dramatický odbor

podmienky prijatia: hudobný sluch, rytmus (zaspievať pieseň)

- účasť uchádzača do 15 rokov je nutná v prítomnosti zákonného zástupcu

Poplatok: 0,50 EUR na poštovné


Elektronická prihláška do ZUŠ