Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

M. R. Štefánika 160/2, 017 01 Považská Bystrica

(budova bývalej II. ZŠ pri Agrosane)

oznamuje všetkým rodičom a záujemcom

(žiakom MŠ, ZŠ, SŠ, učilíšť a dospelým)

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
pre školský rok 2021/2022

do HUDOBNÉHO a LITERÁRNO - DRAMATICKÉHO odboru

sa uskutočnia v termíne 3. mája - 14. mája 2021

klavír, akordeón, keyboard 
                                                       gitara, husle, violončelo, cimbal                                                        klarinet, saxofón, flauta, zobcová flauta 
trúbka, lesný roh, pozauna, tuba 
spev 
                                                            literárno - dramatický odbor                                                                                                                              

Podmienky prijatia: 

                             Hudobné oddelenie: hudobný sluch, rytmus (zaspievať pieseň)                                   Literárno - dramatický odbor: prednes poézie alebo prózy, príp. vlastná tvorba

- účasť uchádzača do 15 rokov je nutná v prítomnosti zákonného zástupcu

Poplatok: 0,50 EUR na poštovné


Elektronická prihláška do ZUŠ