Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky

POZOR !!!

Vzhľadom na neustále sa meniacu epidemiolgickú situáciu bude zápis pre prijímacie skúšky prebiehať výlučne elektronickým spôsobom, a to nasledovne:

1. v termíne 3. máj - 31. máj 2021 záujemca vyplní elektronickú prihlášku do našej ZUŠ -               kliknite dole na odkaz "Elektronická prihláška", následne zvoľte "áno" alebo "nie" podľa           skutočnosti, mal by sa v zozname objaviť názov našej školy "Považská Bystrica - Základná     umelecká škola Považská Bystrica", ak nie, vyberte tento názov zo zoznamu, vypíšte               elektronicky prihlášku a odošlite 

2. začiatkom júna 2021 Vás budeme kontaktovať a informovať o ďalšom postupe

    Ďakujeme za porozumenie.


ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

M. R. Štefánika 160/2, 017 01 Považská Bystrica

(budova bývalej II. ZŠ pri Agrosane)

oznamuje všetkým rodičom a záujemcom

(žiakom MŠ, ZŠ, SŠ, učilíšť a dospelým)

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
pre školský rok 2021/2022

do HUDOBNÉHO a LITERÁRNO - DRAMATICKÉHO odboru

sa uskutočnia v termíne 3. mája - 31. mája 2021

klavír, akordeón, keyboard 
                                                       gitara, husle, violončelo, cimbal                                                        klarinet, saxofón, flauta, zobcová flauta 
trúbka, lesný roh, pozauna, tuba 
spev 
                                                            literárno - dramatický odbor                                                                                                   Info pre štúdium pre dospelých                                    Záujemca takisto vyplní prihlášku na horeuvedenej adrese a následne bude kontaktovaný našou školou. Štúdium pre dospelých prebieha spravidla 1x týždenne po dohovore so svojim učiteľom.

Akékoľvek informácie ohľadne prijímacích skúšok Vám radi poskytneme na tel. č. 0907 647 781                                                                                                                         

Podmienky prijatia: 

                             Hudobné oddelenie: hudobný sluch, rytmus (zaspievať pieseň)                                   Literárno - dramatický odbor: prednes poézie alebo prózy, príp. vlastná tvorba

- účasť uchádzača do 15 rokov je nutná v prítomnosti zákonného zástupcu

Poplatok: 0,50 EUR na poštovné


Elektronická prihláška do ZUŠ