Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

M. R. Štefánika 160/2, 017 01 Považská Bystrica

(budova bývalej II. ZŠ pri Agrosane)

oznamuje všetkým rodičom a záujemcom

(žiakom MŠ, ZŠ, SŠ, učilíšť a dospelým)

že vzhľadom na momentálnu výnimočnú situáciu budú prijímacie skúšky prebiehať nasledovne:

    1. záujemca vyplní elektronickú prihlášku do našej ZUŠ v termíne 30. apríl - 23. august 2020         kliknite na tento odkaz - Elektronická prihláška do ZUŠ                                                                  2. v termíne 24. august - 10. september 2020  sa uskutočnia prijímacie skúšky,  pričom                   budete vopred kontaktovaní našou školou (mailom, alebo telefonátom) ohľadne ďalšieho           postupu. Konkrétny termín prijímacích skúšok určí zriaďovateľ - mesto Považská Bystrica -         najneskôr však do 15. augusta 2020.

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
pre školský rok 2020/2021

do HUDOBNÉHO a LITERÁRNO - DRAMATICKÉHO odboru

klavír, akordeón, keyboard 
                                                       gitara, husle, violončelo, cimbal                                                        klarinet, saxofón, flauta, zobcová flauta 
trúbka, lesný roh, pozauna, tuba 
spev 
literárno - dramatický odbor

podmienky prijatia: hudobný sluch, rytmus (zaspievať pieseň)

- účasť uchádzača do 15 rokov je nutná v prítomnosti zákonného zástupcu

Poplatok: 0,50 EUR na poštovné


Elektronická prihláška do ZUŠ