Akordeónové oddelenie

Akordeónové oddelenie

Hudec Ivan, Mgr. art. - vedúci akordeónového oddelenia

Ďuriš Martin, Mgr. art.                                                                                                            Gajdošíková Daniela, Mgr.                                                                                                Hojdíková Dana, DiS. art.                                                                                                          Hrašková Marta, Mgr.                                                                                                              Stoklasová Alena, Mgr.                                                                                                            Súlovcová Oľga, Mgr.                                                                                                                Zelinková Ivana, Mgr. 


Úspech našich žiakov na akordeónovej súťaži Golden Keys

V dňoch 11. až 19. februára 2021 sa konala pod záštitou EEAF akordeónová medzinárodná súťaž pod názvom "Golden Keys", ktorá prebehla formou zaslania videonahrávok. Z našej ZUŠ sa jej zúčastnil Adam Zálešák a Matej Kysel z triedy p. uč. I. Hudeca. Výsledky boli rozdelené do zlatého, strieborného a bronzového pásma. Ostatní účastníci boli zaradení ako účastníci. Adam Zálešák skončil v striebornom pásme a dostal cenu aj za najmladšieho súťažiaceho. Matej Kysel skončil v zlatom pásme. Podmienkou bola skladba, ktorá obsahuje motív národného folklóru, ostatné skladby boli podľa vlastného výberu. Našim žiakom a ich pedagógovi gratulujeme za reprezentáciu našej ZUŠ i mesta !!!


Akordeónová súťaž z videonahrávok

                                             kompletné výsledky súťaže - kliknite tu

Základná umelecká škola v Považskej Bystrici - hudobný odbor v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Kys. Novom Meste vyhlásili v marci 2020 súťaž žiakov akordeónových oddelení ZUŠ-iek z videonahrávok. Zapojili sa štyri základné umelecké školy a viac než 70 súťažiacich. A naši žiaci boli úspešní !!!

Prípravné štúdium: Adam Zálešák - víťaz kategórie, z triedy p. uč. Ivana Hudeca              Alex Bazala - zlaté pásmo, z triedy p. uč. Aleny Stoklasovej                                                  Matej Žiačik - zlaté pásmo, z triedy p. uč. Márie Hirnerovej                                          Magdaléna Paholíková - strieborné pásmo,z triedy p.uč. Hudeca                                        Jakub Šarlay - strieborné pásmo, z triedy p. uč. Ivana Hudeca                                                    Peter Ševčík - strieborné pásmo, z triedy p. uč. Ivana Hudeca

1. ročník Dávid Babuša - víťaz kategórie, z triedy p. uč. Marty Hraškovej                                  Matej Belej - zlaté pásmo, z triedy p. uč. Aleny Stoklasovej                                                          Alex Kubáň - zlaté pásmo. z triedy p. uč. Aleny Stoklasovej                                                          Samuel Šarlay - strieborné pásmo, z triedy p. uč. Ivana Hudeca                                                  Alexej Schmidt - strieborné pásmo, z triedy p. uč. Ivana Hudeca                                            Lukáš Žabka - strieborné pásmo, z triedy p. uč. Ivana Hudeca

2. ročník Jonáš Lacina - zlaté pásmo, z triedy p. uč. Aleny Stoklasovej                                        Matúš Briestenský - zlaté pásmo, z triedy p. uč. A. Stoklasovej

4. ročník / 2. časť Dorota Bulandová - zlaté pásmo, z triedy p. uč. Marty Hraškovej                  Ľudmila Miláková - zlaté pásmo, z triedy p. uč. Aleny Stoklasovej

II. stupeň Ján Duchoslav - zlaté pásmo, z triedy p. uč. Ivana Hudeca                                    Sára Hrenáková - zlaté pásmo, z triedy p. uč. Marty Hraškovej

komorná hra Matej Belej a Leo Jendraššák - zlaté pásmo, z triedy p. uč. Aleny Stoklasovej

Všetkým žiakom a ich učiteľom gratulujeme.


V máji 2019 sa v našom oddelení uskutočnila školská akordeónová súťažná prehliadka . Zúčastnilo sa na viac ako 30 žiakov, ktorí nám predviedli veľmi pekné výkony. Deti boli rozdelené podľa ročníkov a umiestnili sa v zlatých a strieborných pásmach. Každý žiak si odniesol diplom a vecnú cenu. 


Ďalší úspech našich akordeonistov na súťaži

Na medzinárodnej súťaži Euromusette & Goldentango v Rajeckých Tepliciach sme mali 4 žiakov    a všetci skončili vo svojich kategóriách zlatí. Kategória 0.B sa v zlatom pásme umiestnil Matúš Briestenský a Jonáš Lacina z triedy p. uč. Aleny Stoklasovej. V kategórii 0.C sa v zlatom pásme umiestnila Zuzana Košútová a Matej Kysel sa stal víťazom celej tejto kategórie. Obaja z triedy        p. uč. Ivana Hudeca. Blahoželáme žiakom, rodičom aj pedagógom!!!Úspešní akordeonisti na súťaži

2. apríla 2019 sa uskutočnil 17. ročník Celoslovenskej akordeónovej súťaže v Kysuckom Novom Meste a našim mladým žiakom sa darilo. Adam Zálešák sa na svojej vôbec prvej súťaži umiestnil v zlatom pásme v 1. kategórii, Matej Kysel v 2. kategórii sa umiestnil tiež v zlatom pásme a Zuzana Košútová vyhrala 2. kategóriu. Všetkým žiakom z triedy p. uč. Ivana Hudeca srdečne blahoželáme Na našej ZUŠ sa v piatok stretlo cca 70 akordeonistov z celého Slovenska. Pod vedením p. profesora Borisa Lenka z Bratislavskej VŠMU a hostí Jany Bezpalovej z Českej republiky a p. prof. Any Zagoranskej z Chorvátska mali aj naši žiaci možnosť absolvovať majstrovské kurzy. 

                                                              fotogaléria z kurzov TU1. júna sa žiak našej školy Martin Vallo z triedy p. uč. I. Zelinkovej zúčastnil akordeónovej súťaže "Euromusette & Golden tango" v Rajeckých Tepliciach. V najmladšej kategórii sa umiestnil z 13 súťažiacich v striebornom pásme. Martinovi aj jeho pani učiteľke blahoželáme. 


25. mája sa v našom oddelení uskutočnila školská akordeónová súťažná prehliadka . Zúčastnilo sa na nej 22 žiakov, ktorí nám predviedli veľmi pekné výkony. Deti boli rozdelené podľa ročníkov a umiestnili sa v zlatých a  strieborných  pásmach. Každý žiak si odniesol diplom a vecnú cenu.

fotogaléria zo súťaže TU


                                           Gratulujeme Denisovi Markovi Dubjelovi !!!

Denis Marko Dubjel z triedy p. uč. Ivana Hudeca vyhral 6. kategóriu na III. ročníku akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl v Lipanoch.  Blahoželáme !!!   

                                                  Máme ďalší úspech!

V Kysuckom Novom Meste sa uskutočnil XVI. ročník Akordeónového festivalu s česko-slovenskou účasťou. Naša žiačka, Zuzka Košútová, z triedy Mgr. art. Ivana Hudeca sa umiestnila v I. kategórii    v zlatom pásme. Bola to jej premiérová súťaž a o to viac jej blahoželáme a veríme, že Považskej Bystrici v nej rastie ďalší umelecký talent !!!


Akordeónové oddelenie malo a má svoje nezastupiteľné miesto už od počiatku vzniku Základnej umeleckej školy v Považskej Bystrici a mnohé roky patrilo medzi najúspešnejšie a najväčšie akordeónové oddelenia na Slovensku i v bývalom Československu.

Od vzniku školy (1958/1959) pôsobilo v akordeónovom oddelení mnoho učiteľov, ktorí vychovali stovky mladých hudobníkov. Mnohí z nich pokračovali v štúdiu na konzervatóriách a vysokých umeleckých školách, sú z nich dnes profesionálni hudobníci, učitelia hudby.

V súčasnosti vyučuje v akordeónovom oddelení 11 kvalifikovaných pedagógov, ktorí pokračujú úspešne vo výchove a vzdelávaní mladých hudobníkov. Škola má k dispozícii kvalitnú, vlastnú koncertnú sálu a kapacitou približne 160 miest na sedenie. Žiaci akordeónového oddelenia tak majú možnosť pravidelne vystupovať na verejných koncertoch školy, zúčastňujú sa na rôznych festivaloch, prehliadkach, súťažiach, kde úspešne reprezentujú školu a mesto Považská Bystrica. Najtalentovanejší sa pripravujú na profesionálnu dráhu a pokračujú štúdiom na konzervatóriách.

S prvými akordeonistami začínala pani učiteľka Anna Zimková - Metzkerová. Postupne pre veľký záujem sa toto oddelenie rozrástlo až na 11 vysoko kvalifikovaných pedagógov, z ktorých veľká väčšina sú niekdajší absolventi našej ZUŠ v Považskej Bystrici, čo je celkovo na Slovensku rarita nielen čo do počtu pedagógov, ale predovšetkým žiakov, vynikajúcich mladých umelcov, vyškolených aktívnych akordeonistov, ktorí sa ďalej realizujú, či už pedagogicky alebo vo folklórnych súboroch, kapelách a rôznych hudobných zoskupeniach.                                              

V r. 1989 - 2012 bol neoddeliteľnou súčasťou akordeónového oddelenia aj Detský hudobný súbor Melódia založený p. uč. Danielou Babincovou v r. 1989. Pre veľký záujem sa postupne rozrástol     z 15 až na 70 členný umelecký súbor. Súbor vystupoval na rôznych kultúrno - spoločenských akciách nielen doma, ale aj v zahraničí (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Francúzsko, Poľsko, Taliansko). Vyvrcholením zahraničných aktivít bola účasť na svetovom festivale mládeže v USA - Kalifornii, kde súbor získla "Diplom uznania" od prezidenta SKS Pavla Rusnáka. Nezabudnuteľným zážitkom bolo aj stretnutie s pápežom Jánom Pavlom II. vo Vatikáne, kde mal možnosť náš súbor zaspievať pred zrakmi pútnikov z celého sveta. Celý repertoár súboru je nahratý na 23 MG kazetách a 10 CD nosičoch.

Naše oddelenie sa dlhé roky pravidelne zúčastňuje všetkých významných podujatí školy a mesta, na rôznych prehliadkach, festivaloch a súťažiach.

Charakteristika predmetu:

Akordeón je univerzálny hudobný nástroj, na ktorom je možné hrať všetky hudobné žánre a týmto spôsobom vedieme aj našich žiakov, ktorí si postupne vyberajú svoj hudobný štýl.

Poskytujeme výuku na obidvoch typoch akordeónov - klávesovom aj gombíkovom. Špecifikum nástroja je v tom, že hráč je prakticky orchestrálnym hráčom, napriek tomu, že hrá len na jednom hudobnom nástroji, má v rukách celý orchester. V pravej ruke dominuje melodická linka. Práca s mechom je vlastne práca s dychom - dychovým nástrojom. Ľavá ruka spĺňa väčšinou funkciu sprievodu, aj keď mnohé hudobné pasáže akordeónovej literatúry sa vyznačujú virtuozitou a sólovou linkou aj ľavej ruky. Neustálym zdokonaľovaním hry učíme žiakov rôznym technikám obidvoch rúk, mnohým mechovým technikám, polyfonickej hre, práci s dynamikou, postupne rozširujeme hudobnú pamäť. Učíme žiakov rozumieť rytmu, frázovaniu, tektonike a charakteru skladby . Vedieme žiakov k sólovej, ale aj k skupinovej - komornej hre, k tímovej spolupráci - spájaním akordeónu s keyboardom, spevom a rôznymi inými hudobnými nástrojmi. Pravidelným prezentovaním sa na verejnosti získava žiak schopnosť pracovať so svojou psychikou takým spôsobom, ktorý dodáva adeptovi hudobného vzdelania sebaistotu a zdravé sebavedomie.

Dlhoročná tradícia tohto nástroja v Považskej Bystrici nás naučila pracovať tvorivo, inovatívne a flexibilne, vytvárať takú atmosféru na hodinách, ktorá inšpiruje našich žiakov k pravidelnej príprave na hodiny, k cvičeniu na nástroji, kde dieťa získava neoceniteľné schopnosti, návyky, sebadisciplínu, mentálne zručnosti a danosti, ktoré veľmi osobitým pozitívnym spôsobom ovplyvňujú ďalší vývoj jeho života.


Žiaci, ktorí boli prijatí na konzervatóriá, resp. vysoké hudobné školy:

Patačíková Anna, Babinec Jozef st., Glogovská Irena, Bielik Štefan, Kvasnička Pavol, Kapráliková Mária, Kalafusová Mária, Chládek Henrich, Šípek Ivan, Chúpek Ján Hradňanská Tatiana, Dzurjaníková Zdena, Čmáriková Elena, Udvorková Eva, Sluková Mariana, Pavlík Miroslav, Omámiková Jana, Pavlík Rastislav, Stachová Alena, Čiernik Oto, Šípek Juraj, Pavlík Martin, Brveníková Lenka, Markovičová Adriana,  Jakabová Zdena, Mikušíková Mária,  Šéryová Iveta, Stupavský Peter, Zálešáková Iveta, Procházková Marta, Šurabová Alena, Možutík Daniel, Uhliarová Jana, Kotrla Karel, Hrašková Marta - Janičíková, Hojdíková Dana - Semenďáková, Zelinková Ivana - Šprochová, Stoklasová Alena - Dírerová,  Jakabová Zdena, Uhliarová Zuzana, Ďuriš Martin, Šterdasová Oľga, Plešková Zlatica, Rychtárik František, Grajcarík Andrej


              Žiaci akordeónového oddelenia sa pravidelne zúčastňujú rôznych                                                   súťaží  a festivalov a sú úspešní:

Zuzana Košútová - zlaté pásmo na akordeónovom festivale v rytme rôznych hudobných žánrov                                    v Kysuckom Novom Meste v roku 2018 z triedy p. uč. Ivana Hudeca

Vojtko Filip - strieborné pásmo na akordeónovom festivale v rytme rôznych hudobných žánrov                           v  Kysuckom Novom Meste v roku 2014, 2016 a 2017 z triedy p. uč. Marty Hraškovej   

Čičková Monika - strieborné pásmo na akordeónovom festivale v rytme rôznych hudobných                                        žánrov v Kysuckom Novom Meste v roku 2016, strieborné pásmo na                                                  medzinárodnom akordeónovom festivale v Rajeckých Tepliciach 2014 z triedy                                  p. uč. Ivany Zelinkovej

Dubjel Denis - vynikajúci akordeonista, ktorý absolvoval ZUŠ v Kysuckom Novom Meste v triede                             p. uč. Ivana Hudec, ktorý v šk. roku 2017/2018 prestúpil na našu ZUŠ. Medzi jeho                             najväčšie úspechy patria: absolútny víťaz viacerých súťaží v Kysuckom Novom                                   Meste, v  Rajeckých Tepliciach, 1. miesto na medzinárodnej súťaži v Poprade -                                   kategória varieté, 3. miesto na celosvetovej súťaži vo fínskom Turku, 1. miesto na                              medzinárodnej súťaži v Buffale - USA, 2. miesto na súťaži v Lancianne - Taliansko                              a víťaz 6. kategórie na III. ročníku akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých                              škôl v Lipanoch.   V školskom roku 2017/2018 bol prijatý na vysokú školu -                                          Akadémiu umení do  Banskej Bystrice.

Bulandová Dorota - víťazka na akordeónovom festivale v rytme rôznych hudobných žánrov v                                  Kysuckom Novom Meste v roku 2014 , 2016 a 2017 bronzové pásmo na tej istej                                 súťaži z triedy p. uč. Marty Hraškovej

Jahôdka Dávid - zlaté pásmo na akordeónovom festivale v rytme rôznych hudobných žánrov                                    v  Kysuckom Novom Meste v roku 2014 z triedy p. uč. Marty Hraškovej

Babuša Jozef - strieborné pásmo na akordeónovom festivale v rytme rôznych hudobných žánrov                             v Kysuckom Novom Meste v r. 2014 a 2017 z triedy p. uč. Marty Hraškovej

Zúbeková Mária - strieborné pásmo na medzinárodnom akordeónovom festivale v Rajeckých                                    Tepliciach 2009 p. uč. Marty Hraškovej  

Chvalníková Veronika - strieborné pásmo na medzinárodnom akordeónovom festivale v                                                         Rajeckých Tepliciach 2009 p. uč. Ivany Zelinkovej                                  

Grajcarík Andrej - víťaz 2. ročníka na akordeónovom festivale v rytme rôznych hudobných žánrov                                 v Kysuckom Novom Meste v roku 2007 z triedy p. uč. Martina Ďuriša - neskôr                                   prijatý na Konzervatórium do Žiliny

Ďurišová Kristína - 1. miesto na súťaži v Martine v r. 2005 a 2006, účasť na medzinárodnom                                            festivale v Dunajskej Strede v r. 2006, zlaté pásmo na swingovej súťaži                                              v Kysuckom Novom Meste v r. 2003, 2004 a 2005, účasť na medzinárodnej                                      akordeónovej súťaži v Poprade v r. 2005, zlaté pásma na akordeónovej súťaži                                  J. Cikkera v Banskej  Bystrici a Tvrdošíne v r. 2004, účasť na Európskom                                            festivale mladých umelcov v Trenčíne -  z triedy p. uč. Aleny Stoklasovej

Palko Peter - víťaz súťaže v Kysuckom Novom Meste v roku 2004, zlaté pásmo na akordeónovej                           súťaži v Tvrdošíne z triedy p. uč. Marty Hraškovej

Škultétyová Alžbeta - zlaté pásmo na akordeónovej súťaži J. Cikkera v Banskej Bystrici v r. 2004,                                       zlaté pásmo na akordeónovej súťaži - Koncertný akordeón- v Tvrdošíne                                             z  triedy p. uč. Ivany Zelinkovej  

Rychtárik František - laureát akordeónovej súťaže v Banskej Bystrici v r. 2000, účasť na súťaži v                                        Castelfidarde, 1. miesto na medzinárodnej  akordeónovej súťaži Coupe                                              Jeunesse v Dunajskej Strede v r. 1999, 2000 a 2001, 1. miesto na                                                        akordeónovej súťažnej prehliadke vo Vrútkach v r. 1998 a 1999, 1. miesto na                                      súťaži v  Martine v r. 1998, 1999 a 2001, účasť na súťaži v Przemysli, účasť na                                      súťaži v Klingenthali v r. 2001, čestné uznanie na akordeónovej súťaži                                                v  Poprade z triedy p. uč. Marty Hraškovej


História oddelenia:


Vyučujúci od školského roku 1958:

Metzkerová Anna, Hlubina Július, Lichnerová Oľga, Babinec Jozef st., Babincová Daniela, Kotianová Eleonóra, Glogovská Irena, Jurkovičová Alica, Hirnerová Mária, Martinec František, Babčancová Anna, Bielik Štefan, Kotrla Karel, Stranianek Ľudovít, Čmáriková Elena, Seidl Milan,  Hojdíková Dana,  Hrašková Marta - Janičíková,  Stoklasová Alena, Zelinková Ivana, Plešková Zlatica,  Súlovcová Oľga, Ďuriš Martin, Hudec Ivan


Vedúci akordeónového oddelenia od školského roku 1958:  

1970 - 2001      -    vedúca oddelenia Metzkerová Anna                                                                       2002 - 2017     -    vedúca oddelenia Hrašková Marta, Mgr.                                                                  od r. 2017         -    vedúci oddelenia  Hudec Ivan,  Mgr. art.


1962 - 1963      -   Súťaž v Dubnici nad Váhom, 1. miesto Pavol Kvasnička, 2. miesto Jozef Babinec                             -   založený akordeónový súbor, ktorý vystupoval na rôznych akadémiách v zložení                               A. Metzkerová, J. Babinec, D. Lichnerová, D. Babincová                                          1973 - 1974      -   Národná súťaž, 1. miesto Mária Kalafusová, účastníčka mnohých akordeónových                              súťaží Mária Kapráliková získala 1. miesto na súťaži v Žiline a v Novej Bani,              1976 - 1977      -   Odborná akordeónová súťaž, 1. miesta -   Táňa Hradňanská, Peter Stupavský,                                    Ľubica Kernovičová, Mária Mikušíková, Iveta Šeryová                                                1977 - 1978      -   Národné kolo - Táňa Hradňanská 1. miesto, Peter Stupavský 3. miesto                                                súťaže v Hořoviciach, Košiciach. Súťaž v Klingenthali v Nemecku - reprezentovali                              Oto Čiernik, Iveta Zálešáková, Alena Dírerová, Karol Kotrla                                      1978 - 1979      -  Melódie priateľstva - celoslovenské kolo, Peter Stupavský 1. miesto                                                   Súťaž v Humennom - Vladislav Čiernik - 1. miesto, Táňa Hradňanská a Elena                                       Čmáriková 2. miesto                                                                                                    1979 - 1980     -  Melódie priateľstva - Karol Kotrla 2. miesto                                                                1982 - 1983     -  Celoslovenská súťaž v Trenčíne - 1. miesto Karol Kotrla a Marta Janičíková              1983 - 1988     -  účasť na mnohých akordeónových súťažiach - aj v komorných hrách - trio a                                       kvarteto 1. miesta, Ústredné kolo v Prahe - 1. miesto Peter Špička, Celoštátna                                     súťaž v Topoľčanoch - 1. miesto Peter Špička, 2. miesto duo Peter Špička a Oto                                 Čiernik                                                                                                                          1988 - 1989     -  Súťaž vo Vrútkach - 1. miesto Marek Ďuriš, 1. miesto v komornej hre akordeónový                              kvintet                                                                                                                            1990 - 1991      -  Medzinárodná akordeónová súťaž v Klingenthali - Nemecko, postup do                                              finálového kola - 7. miesto Martin Ďuriš                                                                        1992 - 1993      -  Detský akordeónový súbor Melódia sa zúčastnil koncertného turné po Európe -                                Taliansko, Švajčiarsko, Francúzsko, Nemecko a Rakiúsko s p. uč. Danielou                                        Babincovou - umeleckou vedúcou súboru                                                                  1993 - 1994     -   Chalúpkovo Brezno - Umelecká tvorivosť učiteľov - 2. miesto p. uč. M. Hirnerová  1995 - 1996     -   Detský akordeónový súbor Melódia získal titul "Posol Slovenska" udelený                                          ministrom kultúry SR                                                                                                      1997 - 1998     -   Súťaž v Martine - 1. miesto Alžbeta Škultétyová, 3. miesto Anna Pagáčová                                          Akordeónový festival v Bratislave - účinkoval František Rychtárik, Medzinárodná                                akordeónová súťaž v Poprade - 5. miesto F. Rychtárik


                Ďaľší naši talentovaní žiaci, ktorí reprezentovali našu školu na rôznych               súťažiach a akciách: 

Rakovcová Soňa, Kušík Stanislav, Patačíková Jana, Babinec Jozef, Bielik Štefan, Glogovská Irena, Kvasnička Pavol, Pavlík Miroslav, Dzurjaníková Zdena, Kulhan Miloš, Šprochová Ivana, Semenďáková Dana, Dírerová Alena, Baška Pavol, Jakabová Zdena, Kardoš Stanislav, Šterdasová Oľga, Plešková Zlatica