Úspechy našich žiakov

"Pamätaj, že úspech je odmena za drinu"                                                                                                                                      - Sofokles  

Žiaci našej školy sa pravidelne zúčastňujú mnohých súťaží, prehliadok a koncertov, kde si môžu "zmerať svoje sily" so žiakmi z iných ZUŠ-iek a zároveň pedagógovia vedia týmto spôsobom naberať nové pedagogické skúsenosti. Mnohí šikovní žiaci pokračujú vo svojom štúdiu  na konzervatóriách, či pedagogických vysokých školách.  školský rok 2018/2019

            Medzinárodná súťaž Euromusette & Goldentango                           v Rajeckých Tepliciach 


Matúš Briestenský  - zlaté pásmo v 0.B kategórii  - p. uč. Alena Atoklasová 
Jonáš Lacina - zlaté pásmo v 0.B kategórii  - p. uč. Alena Atoklasová
Zuzana Košútová - zlaté pásmo v kategórii - p. uč. Ivan Hudec
Matej Kysel -  víťaz 0.  kategórie - p. uč. Ivan Hudec12. medzinárodná súťaž SR a ČR v hre na keyboard 

Viktória Danihlíková - strieborné pásmo v 2. kat - p. uč. Lýdia Ďurišová                                      Saša Ďurišová -  zlaté pásmo v 2. kat - p. uč. Lýdia Ďurišová                                                      Katarína Mikulová - víťazka 3. A. kategórie - p. uč. Ivan Hudec                                                    Petra Ďurišová - víťazka 3. B. kategórie - p. uč. Beáta Hutyrová                                                  Nikola Pekarová - zlaté pásmo v 4. kat. - p. uč. Martin Ďuriš                                                        Lucia Hrnčíková - strieborné pásmo v 5. kat - p. uč. Lýdia Ďurišová

"Klarinetiáda 2018" v Bojniciach

Marek Hajdík -  1. miesto v III. kategórii  - p. uč. Michal Bróska                                                      Valéria Kvaššayová - bronzové pásmo III.  kategórii - p. uč. Michal Bróska 


školský rok 2017/2018   

Celoslovenské kolo "Slávik Slovenska 2018" v Bratislave

Terézia Podhradská - 3. miesto v tretej kategórii - p. uč. Dana Štrauchová

Krajské kolo "Slávik Slovenska 2018" v Trenčíne


Linda Zábavčíková - 3. miesto v prvej kategórii - p. uč. Mária Fapšová                                  Nina Kurejová - 2. miesto v druhej kategórii - p. uč. Mária Fapšová                                Terézia Podhradská - 1. miesto v tretej kategórii - p. uč. Dana Štrauchová


                         Piano v modernom rytme v Bojniciach


Saša Ďurišová - strieborné pásmo v 1. kategórii - p. uč. Beáta Hutyrová      

Tomáš Janiga - bronzové pásmo v 3. kategórii - p. uč. Lýdia Ďurišová


            1. ročník medzinárodnej keyboardovej súťaže v Kroměříži - ČR

Katarína Mikulová - 1. miesto  v 4. kategórii -  p. uč. Ivan Hudec                                            Petra Ďurišová - 1. miesto a víťazka 5. kategórie - p. uč. Beáta Hutyrová 


 III. ročník akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl v Lipanoch.

Denis Marko Dubjel - víťaz 6. kategórie - p. uč. Ivan Hudec

           

      16. ročník Akordeónového festivalu s česko-slovenskou účasťou               Kysucké Nové Mesto

Košútová Zuzana - zlaté pásmo v 1. kategórii - p. uč. Ivan Hudec                              

          

           11. medzinárodná súťažná prehliadka základných umeleckých škôl                                                        SR a ČR v hre na keyboard                 

Mikulová Katarína - víťazka 2. kategórie a laureátka súťaže - p. uč. Ivan Hudec                    Hrnčíková Lucia - strieborné pásmo v 5. kategórii - p. uč. Lýdia Ďurišová                          Ďurišová Petra a Saša - zlaté pásmo v kom. hre v 2. kategórii -  p. uč. B. Hutyrová a P. Štrauch ml.                                                                                                                      Pekarová Nikola a Boboň Stanislav - zlaté pásmo  v kom. hre v 5. kategórii - p. uč. Martin Ďuriš   


                       školský rok 2016/2017 

27. ročník speváckej súťaže " Slávik Slovenska"                      10. medzinárodná súťažná prehliadka základných umeleckých škôl             SR a ČR v hre na keyboard   

Mikulová Katarína - zlaté pásmo v 1. kategórii - p. uč. Ivan Hudec                                          Ďurišová Petra - víťazka 2. kategórie - p. uč. Beáta Hutyrová                                                Boboň Stanislav - víťaz 5. kategórie - p. uč. Martin Ďuriš                                                        Pekarová Nikola - zlaté pásmo v 3. kategórii - p. uč. Martin Ďuriš                                          Hrnčíková Lucia - zlaté pásmo v 4. kategórii - p. uč. Lýdia Ďurišová                                      Hrnčíková Lenka - bronzové pásmo v 2. kategórii - p. uč. Lýdia Ďurišová    


                 Akordeónový festival v rytme rôznych hudobných žánrov                      v Kysuckom Novom Meste

Vojtko Filip - strieborné pásmo - p. uč. Marta Hrašková                                                                    


školský rok 2015/2016

               Akordeónový festival v rytme rôznych hudobných                                       žánrov v Kysuckom Novom Meste 

Čičková Monika - strieborné pásmo - p. uč. Ivana Zelinková  


Piano v modernom rytme v Bojniciach


Rišová Jana - zlaté pásmo z triedy p. uč. Beáty Hutyrovej                                                    Ďurišová Petra - zlaté pásmo z triedy p. uč. Beáty Hutyrovej                                          Hamárová Barbora - strieborné pásmo z triedy p. uč. Lýdie Ďurišovej                          Janiga Tomáš - strieborné pásmo z triedy p. uč. Lýdie Ďurišovej 


              9. medzinárodná súťažná prehliadka základných umeleckých škôl  SR a ČR v hre na keyboard


Ďurišová Petra - zlaté pásmo v 2. kategórii z triedy p.uč. Beáty Hutyrovej                            Hrnčíková Lenka - zlaté pásmo v 2 .kategórii z triedy p. uč. Lýdie Ďurišovej                        Pekarová Nikola - zlaté pásmo v 3. kategórii z triedy p. uč. Martina Ďuriša                          Gajdošová Júlia - zlaté pásmo v 4. kategórii z triedy p.uč. Marty Hraškovej                          Boboň Stanislav - zlaté pásmo v 5. kategórii z triedy p.uč. Martina Ďuriša                            Vlnieška Tomáš - strieborné pásmo v 5. kategórii z triedy p.uč. Aleny Stoklasovej              Rišová Jana - bronzové pásmo v 5. kategórii z triedy p.uč. Beáty Hutyrovej          školský rok 2014/2015 


25. ročník speváckej súťaže " Slávik Slovenska"


Sádecký Peter - postup do celoslovenského kola, bronzový slávik Slovenska v 2. kategórii                     Akordeónový festival v rytme rôznych hudobných žánrov  v Kysuckom Novom Meste 

Jahôdka Dávid - zlaté pásmo - p. uč. Marta Hrašková                                                            Babuša Jozef - strieborné pásmo - p. uč. Marta Hrašková Medzinárodný akordeónový festival  v Rajeckých Tepliciach

Čičková Monika - strieborné pásmo - p. uč. Ivana Zelinková        8. medzinárodná súťažná prehliadka základných umeleckých                                 škôl SR a ČR v hre na keyboard


Pekarová Nikola - zlaté pásmo v 2. kategórii z triedy p.uč. Martina Ďuriša                                  Hrnčíková Lucia - zlaté pásmo v 3. kategórii z triedy p.uč. Lýdie Ďurišovej                                  Valachová Lucia - zlaté pásmo v 3. kategórii z triedy p.uč. Lýdie Ďurišovej                                Boboň Stanislav - zlaté pásmo v 5. kategórii z triedy p.uč. Martina Ďuriša                                  Ďurišová Petra - strieborné pásmo v 1. kategórii z triedy p.uč. Beáty Hutyrovej                          Rišová Jana - strieborné pásmo v 5. kategórii z triedy p.uč. Beáty Hutyrovej                            Vlnieška Tomáš - strieborné pásmo v 4. kategórii z triedy p.uč. Aleny Stoklasovejškolský rok 2013/2014 


24. ročník speváckej súťaže " Slávik Slovenska"


Podhradská Terézia - postup do celoslovenského kola, zlatý slávik Slovenska v 2. kategórii    Piláciková Paulína - postup do celoslovenského kola, zlatý slávik Slovenska v 3. kategórii


Piano v modernom rytme v Bojniciach


Chovancová Michaela - strieborné pásmo z triedy p. uč. Lýdie Ďurišovej


7. medzinárodná súťažná prehliadka základných umeleckých škôl SR a ČR v hre na keyboard


Rišová Jana- víťazka 4. kategórie z triedy p.uč. Beáty Hutyrovej                                        Valachová Lucia & Hrnčíková Lucia - zlaté pásmo v 3. kat. kom. hry z triedy p.uč. Lýdie Ďurišovej Vrtochová Adriána - zlaté pásmo v 1. kategórii z triedy p.uč. Lýdie Ďurišovej      Pekarová Nikola - zlaté pásmo v 2.kategórii z triedy p.uč. Martina Ďuriša                            Boboň Stanislav - zlaté pásmo v 4. kategórii z triedy p.uč. Martina Ďuriša                            Gajdošová Júlia - strieborné pásmo v 3. kategórii z triedy p.uč. Marty Hraškovej                Vlnieška Tomáš - strieborné pásmo v 4. kategórii z triedy p.uč. Aleny Stoklasovej