Klavírne oddelenie

Klavírne oddelenie

Ďurišová Lýdia, Mgr. - vedúca klavírneho oddelenia

Appelová Božena, DiS. art.                                                                                                  Búšfyová Marta, Mgr.                                                                                                          Dorincová Dominika                                                                                                        Ďurišová Ľubica, JUDr.                                                                                                            Hudecová Katarína, Mgr.                                                                                                          Kováč Jozef, Dis. art.                                                                                                          Priesečan Andrea, DiS. art.                                                                                                      Somrová Eva, DiS. art.                                                                                                          Ščípová Barbora, DiS. art.  - materská dovolenka                                                                  Štrauch Peter, DiS. art.                                                                                                            Štrauch Peter ml., DiS. art.                                                                                                  Terešová Dana , Dis. art
Jesenný klavírny koncert

Dňa 11. novembra 2021 sa naše oddelenie rozhodlo zorganizovať Klavírny koncert. Keďže nám však súčasná pandemická situácia nedovolila uskutočniť náš koncert s účinkujúcimi, ich učiteľmi a publikom, rozhodli sme sa pre alternatívne riešenie. S každým žiakom, ktorý sa pripravoval na koncert, sme urobili v koncertnej sále našej školy videonahrávku. Žiaci, aj napriek tomu, že si odohrali svoj repertoár bez obecenstva a potlesku, podali výborné výkony. Dôkazom toho je spracovaný videozáznam, ktorý nájdete tu.

Želáme príjemný umelecký zážitok!

https://www.youtube.com/watch?v=X8StZn_XfQI


Úspech našich klaviristov

Dňa 30. apríla 2021 sa uskutočnil 6. ročník "Klavírnej súťažnej prehliadky v Sládkovičove ". Zúčastnili sa na nej aj dvaja žiaci našej školy - Michal Šípek (3. kategória) z triedy p. uč. Mgr. Lýdie Ďurišovej a Sára Vavríková (4. kategória) z triedy p. uč. Mgr. Kataríny Hudecovej. Na základe zaslania videonahrávok, ktoré obsahovali súťažný repertoár pozostávajúci zo skladieb vážnej, populárnej i jazzovej hudby, sa spomedzi viac ako 60 súťažiacich obaja naši žiaci umiestnili vo svojich kategóriách v zlatom pásme.

Blahoželáme a tešíme sa na ďalšie úspechy!V máji 2019 sa uskutočnila v koncertnej sále našej ZUŠ školská klavírna súťaž                                   Úspešní klavíristi na súťaži "Piano v modernom rytme"

24. mája sa naši dvaja šikovní klavíristi zúčastnili na súťaži "Piano v modernom rytme" v Bojniciach. Saška Ďurišová z triedy p. uč. Beáty Hutyrovej sa umiestnila v konkurencii 47 účastníkov v 1. kategórii v striebornom pásme a Tomáš Janiga z triedy p. uč. Lýdie Ďurišovej z 32 konkurentov v 3. kategórii v bronzovom pásme. Gratulujeme našim žiakom aj ich pedagogičkám.


Dňa 18. mája 2018 sa naša žiačka Silvia Štefancová z triedy p. uč. E. Somrovej zúčastnila klavírnej súťaže v Nitre - "Nitrianska lutna" a odniesla si diplom za účasť a čestné uznanie.


15. mája sa v našom oddelení uskutočnila školská klavírna súťažná prehliadka. Zúčastnilo sa na nej 23 žiakov, ktorí nám predviedli veľmi pekné výkony.  Deti boli rozdelené podľa ročníkov a umiestnili sa v zlatých, strieborných a bronzových pásmach. Každý žiak si odniesol diplom a vecnú cenu. 

kliknite TU - fotogaléria zo súťaže


Dňa 3. mája 2018 sa na našej škole uskutočnil opäť klavírny koncert študentiek 4. ročníka z Konzervatória v Žiline . Ďakujeme Andrei Przybylkovej a Majke Boháčovej za príjemný umelecký zážitok !!! 
Dňa 5. marca 2018 sa na našej škole uskutočnil klavírny koncert poslucháčok 6. ročníka Konzervatória v Žiline. Žiaci a pedagógovia si mohli vypočuť v podaní našej bývalej žiačky Barbory Ščípovej a Veroniky Jurčackovej skladby R. Schumanna, F. Chopina a C. Debussyho. Ďakujeme dievčatám za príjemný umelecký zážitok !!!
Klavírne oddelenie na ZUŠ sa vyvíjalo súčasne s akordeónovým. Tieto oddelenia boli pilierom hudobného odboru.

Od vzniku školy ( 1958/1959 ) pôsobilo v klavírnom oddelení mnoho učiteľov, ktorí vychovali stovky mladých hudobníkov. Mnohí z nich pokračovali v štúdiu na konzervatóriách a vysokých umeleckých školách, sú z nich dnes profesionálni hudobníci, učitelia hudby.

V súčasnosti vyučuje v klavírnom oddelení 8 kvalifikovaných pedagógov, ktorí pokračujú úspešne vo výchove a vzdelávaní mladých hudobníkov - klaviristov. Škola má k dispozícii kvalitnú, vlastnú koncertnú sálu s novým koncertným klavírom a kapacitou približne 160 miest na sedenie. Žiaci klavírneho oddelenia tak majú možnosť pravidelne vystupovať na verejných koncertoch školy, zúčastňujú sa na rôznych festivaloch, prehliadkach, súťažiach, kde úspešne reprezentujú školu a mesto Považská Bystrica. Najtalentovanejší sa pripravujú na profesionálnu dráhu a pokračujú štúdiom na konzervatóriách.


Charakteristika predmetu:

Klavír patrí k najpopulárnejším hudobným nástrojom. Jeho zvukový rozsah umožňuje široké možnosti hudobného vyjadrenia. Hudobnú predstavu a emócie transformuje klavirista pohybom tela, rúk a prstov do klávesov. V podstate týmito pohybmi reguluje dynamiku, silu hry. Je už len vecou šikovnosti, fyzickej kondície a pracovitosti každého klaviristu ako svoju predstavu pretransformuje, aby výsledný efekt týmto predstavám zodpovedal a hudba sa páčila aj poslucháčom. Štúdium hry na klavíri v ZUŠ poskytuje žiakom základy odborného hudobného vzdelania - primárne a nižšie sekundárne vzdelanie. Rozvíja hudobné zručnosti - technické, výrazové, pestuje rozvoj vôľových vlastností, vychováva interpreta hudby a vnímavého poslucháča hudobných diel. Rozvoj absolventa ZUŠ pokračuje štúdiom na stredných školách typu konzervatória. Správnym a pravidelným cvičením žiak dosiahne schopnosť, ktorá mu umožní interpretáciu skladieb rozmanitých žánrov a štýlových období. Obsah predmetu zahŕňa hru z listu, komornú, súborovú a orchestrálnu hru, ako aj základy improvizácie a štúdium transpozície.


Žiaci, ktorí boli prijatí na konzervatóriá, resp. vysoké hudobné školy:

Melicheríková Antónia, Perscheová Janka, Kedrová Jaroslava, Mudranincová Marta, Bednářová Markéta, Murínová Lenka, Ďurčanská Daniela, Pecháčková Dagmara, Ulická Alena, Kozáček Radim, Teplanová Renáta, Gabčová Beata, Počiatková Miroslava, Muška Marián, Splavcová Mária, Gajdoš Vladimír, Geschwandtnerová Beata, Lovíšková Jarmila - Ripková, Bednářová Mária, Ďurčanská Daniela, Pláňavský Peter, Štrauch Filip, Ščípová Barbora, Dorincová Dominika, Jánošíková Alžbeta, Urík Tomáš, Przybylková Andrea


História oddelenia:


Pedagógovia klavírneho oddelenia od školského roku 1958:

Kallayová Anna - Hegedüšová, Chrobáková Aška - Čuchranová, Jančovičová Antónia, Staňová, Kalivodová Viera, Altusová Elena, Čierna Eva - Sršňová,  Žáková Emília, Habanová Lívia, Donovalová Magda - Ostrochovská, Kozáček Radim, Krajčírová Eva, Michalec Alojz, Pecková Želmíra, Činková Jarmila, Cvachová Mária, Ďurčanská Daniela, Hrazdilová Renáta, Kotrla Karel, Kšiňanová Helena, Pecháčková Dagmar, Prievalská Jarmila, Smrekovská Kaja, Uhliarová Jana, Lendelová Elena, Gajdoš Vladimír, Maková Jana, Polláková Jaroslava, Jánošíková Mária, Appelová Božena, Ďurišová Ľubica, Hutyrová Beáta, Somrová Eva, Štrauch Peter, Ďurišová Lýdia, Bagínová Monika,  Hudecová Katarína


Vedúci klavírneho oddelenia od školského roku 1958: 


1970 - 2001   -    vedúca oddelenia Kalivodová Viera                                                                           2001 - 2008  -    vedúca oddelenia Polláková Jaroslava                                                                     2008 - 2017  -    vedúca oddelenia  Somrová Eva                                                                                 od r. 2017      -    vedúca oddelenia  Ďurišová LýdiaÚspešní žiaci na klavírnych súťažiach a súťažných prehliadkach:


Ďurišová Saša - " Piano v modernom rytme" - Bojnice 2018- strieborné pásmo, p. uč. B. Hutyrová

Janiga Tomáš - " Piano v modernom rytme" - Bojnice 2018- bronzové pásmo, p. uč. L. Ďurišová

Rišová Jana - " Piano v modernom rytme" - Bojnice 2016- zlaté pásmo, p. uč. B. Hutyrová

Ďurišová Petra - " Piano v modernom rytme" - Bojnice 2016- zlaté pásmo, p. uč. B. Hutyrová

Hamárová Barbora - " Piano v modernom rytme" - Bojnice 2016- strieborné pásmo, p. uč. L.                                                Ďurišová

Janiga Tomáš - " Piano v modernom rytme" - Bojnice 2016- strieborné pásmo, p. uč. L. Ďurišová

Chovancová Michaela - " Piano v modernom rytme" - Bojnice 2014- strieborné pásmo, p. uč. L.                                                Ďurišová

Jánošíková Terézia - Celoslovenská súťaž ZUŠ " Schneiderova Trnava" - p. uč. M. Jánošíková

Mišúnová Nina- Celoslovenská súťaž ZUŠ " Schneiderova Trnava" - bronzové pásmo, p. uč. M.                                 Jánošíková

Paulovičová Juliana a Jánošíková Terézia- "Regionálna súťažná prehliadka v štvorručnej hre" -                                           Žilina 2013 - strieborné pásmo, p. uč. E. Somrová a p.uč. M. Jánošíková

Dorincová Dominika- "Rečou klavíra" - Kysucké Nové Mesto 2013 - bronzové pásmo, p. uč. M.                                            Jánošíková

Paulovičová Juliana a Jánošíková Terézia- "Regionálna súťažná prehliadka v štvorručnej hre" -                                          Žilina 2011 - zlaté pásmo, p. uč. E. Somrová a p.uč. M. Jánošíková

Mikušinec Ján a  Mikušinec Jozef - "Regionálna súťažná prehliadka v štvorručnej hre" - Žilina                                               2011 - bronzové pásmo, p. uč. E. Somrová

Ščípová Barbora - Žilina 2011 - vystúpenie na "Koncerte nadaných žiakov" na Konzervatóriu v                                         Žiline, p.uč. E. Somrová

Jánošíková Terézia - "Klavírna súťaž" - Bratislava 2009 - pamätný list, p.uč. M. Jánošíková

Ščípová Barbora - Celoslovenská súťaž ZUŠ " Schneiderova Trnava" - 2009 - bronzové pásmo,                                   p. uč. E. Somrová

Jánošíková Terézia - Celoslovenská súťaž ZUŠ " Schneiderova Trnava" - 2009 - bronzové                                                  pásmo,  p. uč. M. Jánošíková

Jánošíková Terézia - "Regionálna klavírna súťaž ZUŠ" - Trenčín 2009 - 2. miesto, p. uč. M.                                                 Jánošíková

Paulovičová Juliana a Jánošíková Terézia - "Regionálna súťažná prehliadka v štvorručnej hre" -                                        Žilina 2008 - bronzové pásmo, p. uč. E. Somrová a M. Jánošíková

Paulovičová Juliana - "Regionálna klavírna súťaž ZUŠ" - Trenčín 2006 - 3. miesto, p. uč. E.                                                    Somrová

Jánošíková Terézia a  Paulovičová Juliana- "Regionálna súťažná prehliadka v štvorručnej hre " -                                       Žilina 2005 - strieborné pásmo, p. uč. E. Somrová a M. Jánošíková

Dubská Michaela a  Slyško Martin - Celoslovenská klavírna súťaž ZUŠ " Schneiderova Trnava"                                           2002 - 2. pásmo, p. uč. E. Somrová

Pláňavský Peter - Celoslovenská klavírna súťaž "Schneiderova Trnava" 2001- bronzové pásmo,                                            p. uč. J. Polláková 

Pláňavský Peter - Regionálna klavírna súťaž - Trenčín 2000 - 3. miesto, p.uč. J. Polláková

Slyško Martin - "Regionálna klavírna súťaž ZUŠ" - Trenčín 1998 - 3. miesto, p. uč. E. Somrová

Slyško Martin - Celoslovenská klavírna súťaž "Schneiderova Trnava" 1998 - strieborné pásmo,                                  p. uč. E. Somrová  

Bednářová Mária a Pinter Roman - "Klavírna medzinárodná súťaž" - Ústí nad Labem 1984 -                                             1. miesto, p. uč. V. Kalivodová a p.uč. E. Lendelová

Bednářová Markéta - "Klavírna medzinárodná súťaž" - Ústí nad Labem 1984 - 1. miesto,                                                          p. uč. V. Kalivodová

Pláňavský Peter - " Súťaž mladých klaviristov Trenčianskeho kraja" - 1984 - 3. miesto, p. uč.                                              Polláková

Ormandyová - " Súťaž mladých klaviristov Trenčianskeho kraja" - 1984 - pamätný list, p.uč. B.                                    Hutyrová

Packová - " Súťaž mladých klaviristov Trenčianskeho kraja" - 1984 - pamätný list, p.uč. B. Hutyrová

Šaradínová - " Súťaž mladých klaviristov Trenčianskeho kraja" - 1984 - pamätný list, p.uč. M.                                   Jánošíková

Bednářová Markéta - "Klavírna medzinárodná súťaž" - Ústí nad Labem 1980 - postup do 2. kola,                                          p. uč. V. Kalivodová

Dubcová Jana - "Klavírna medzinárodná súťaž" - Ústí nad Labem 1980 - postup do 2. kola,                                           p. uč. V. Kalivodová

Ďurčanská Dana - "Klavírna medzinárodná súťaž" - Ústí nad Labem 1980 - postup do 2. kola,                                          p. uč. V. Kalivodová

Ďurčanská Dana - "Melódie priateľstva" - 1980 - 1. miesto, p. uč. V. Kalivodová

Lovíšková Jarmila - "Melódie priateľstva" - 1978 - 1. miesto, p. uč. V. Kalivodová

Gubčová - "Melódie priateľstva" - 1978 - 1. miesto, p. uč. V. Kalivodová

Muška Marián - "Melódie priateľstva" - 1978 - 1. miesto, p. uč. V. Kalivodová                         Ďaľší talentovaní žiaci, ktorí reprezentovali našu školu                           na rôznych súťažiach a akciách:


Jánošíková Alžbeta (p. uč. V. Kalivodová), Lovíšková Martina (p. uč. V. Kalivodová), Lovíšková Zuzana (p. uč. V. Kalivodová), Tomaníková Mirka (p. uč. V. Kalivodová), Tomaníková Michaela (p. uč. V. Kalivodová), Pinter Roman (p. uč. E. Lendelová), Závodská Magda (p. uč. V. Kalivodová), Korbašová Mária, Slobodníková Ľubica (p. uč. E. Lendelová) , Dubcová Jana (p. uč. V. Kalivodová), Halmešová Alena (p. uč. V. Kalivodová)