DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE

Zmena výšky školného  

Všetky školy sa budú riadiť manuálom "Školský semafor". Rovnako ako v predchádzajúcom období sa školy plošne zatvárať nebudú. V prípade pozitivity žiaka, alebo dieťaťa môže riaditeľ príslušnú triedu uzatvoriť. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb. Výnimku z karantény majú v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva plne očkované a prekonané osoby. To platí aj pre žiakov škôl, ktorí sa budú môcť po očkovaní alebo prekonaní aj naďalej prezenčne vzdelávať.
Žiaci, ktorí ešte nedoniesli vyhlásenie o bezinfekčnosti, zdravotný dotazník alebo čestné prehlásenie - prosíme, stiahnite si uvedené dokumenty, ktoré sa nachádzujú nižšie na tejto stránke a podpísané prineste svojim pedagógom  do 11. septembra 2020.         


Kontakt : 0907 647781, 0903 464822