DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE

AKTUÁLNE !!!

individuálne aj skupinové vyučovanie dištančnou formou

  


                                 Vážení rodičia, žiaci .

                 Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia ministerstva školstva bude individuálne aj skupinové vyučovanie na našej škole prebiehať od 29. 11. 2021 dištančnou formou. O zmene vás budeme včas informovať.             

Žiaci, ktorí ešte nedoniesli vyhlásenie o bezinfekčnosti, zdravotný dotazník alebo čestné prehlásenie - prosíme, stiahnite si uvedené dokumenty, ktoré sa nachádzujú nižšie na tejto stránke a podpísané prineste svojim pedagógom  do 11. septembra 2020.         


Kontakt : 0907 647781, 0903 464822