Strunové oddelenie

Strunové oddelenie


Didiová Lucia, Mgr.  - vedúca strunového oddelenia - husle

Béger Tomáš, DiS.art. - gitara                                                                                                  Didi Maroš, Mgr. art. - husle                                                                                                    Gažková Kristína, DiS.art. - husle                                                                                              Minár Peter, Mgr., PhD. - husle                                                                                                Paulovičová Eva, Mgr. - violončelo                                                                                          Šípek Peter, Ing. et Bc. - gitara

   


14. novembra 2019 sa žiaci strunového oddelenia zúčastnili spolu s našimi učiteľmi "Filmovej projekcie pre deti" v Dome umenia Fatra v Žiline


V máji 2019 si zasúťažili deti v hre na husliach, violončele a gitare na školskej súťaži strunového oddelenia.


16. mája 2018 sa v našom oddelení uskutočnila školská súťažná prehliadka strunového oddelenia. Zúčastnilo sa na nej 23 žiakov, ktorí nám predviedli veľmi pekné výkony. Deti boli rozdelené podľa ročníkov a umiestnili sa v zlatých, strieborných a bronzových pásmach. Každý žiak si odniesol diplom a vecnú cenu.

fotogaléria zo súťaže TU   

Strunové oddelenie je neoddeliteľnou súčasťou školy od jej vzniku v r. 1958. Pôsobilo v ňom mnoho pedagógov a študovalo veľa žiakov a mnohí z nich pokračujú na konzervatóriách a vysokých školách, iní sa venujú hudbe ako amatéri v ľudových súboroch Považan, Bystričan ,či Mladosť.                                                                                                                                                      Žiaci strunového oddelenia vystupujú na triednych besiedkach, žiackych koncertoch v koncertnej sále našej ZUŠ a na rôznych kultúrnych podujatiach a akciách poriadaných mestom.                      Prvých žiakov - huslistov viedol p. uč. Ján Marciňa, neskôr riaditeľ školy. 


Charakteristika predmetu 

Sláčikové nástroje patria k najkrajším, ale aj k tým spočiatku ťažším hudobným nástrojom, kde žiak musí mať predovšetkým dobrý sluch, tónovú predstavivosť a správne intonovať. Ostatné je vecou šikovnosti, ako tvoriť tón, pracovať na technike a správne pochopiť štýl hudby a výraz v určitých obdobiach.  Štúdium rozvíja hudobné zručnosti, cítenie a vnímanie hudby. Škola vychováva talentovaných interprétov, ale aj vnímavých poslucháčov. Pravidelným cvičením a správnym vedením pedagógov sa môžu žiaci venovať rôznym hudobným štýlom.                                              Súčasťou predmetu sú aj komorné zoskupenia, momentálne máme malé zoskupenia, v minulosti pôsobil na našej škole aj detský folklórny súbor, či sláčikový orchester.                                               

Aktuálne už niekoľko rokov úspešne reprezentuje a propaguje naše oddelenie sláčikové kvarteto v zložení: Maroš Didi - husle, Lucia Didiová - husle, Dobroslav Kortman - viola a Eva Paulovičová - violončelo.


Žiaci, ktorí boli prijatí na konzervatóriá, resp. vysoké hudobné školy:

husle: Šutoriková Emília, Vrlová Elena, Brídziková Jana, Dudáková Anna, Kortman Bohuslav st.,                   Kortman Miroslav, Kortman Dobroslav, Babinec Jozef ml., Ďurkechová Katarína, Minár Peter,             Somrová Lucia, Gažková Kristína,        

violončelo: Majdáková Lenka, Škultétyová Anna, Hollá Dana    

cimbal: Hajdúchová Marika, Kiššová Linda

kontrabas: Kardoš Stanislav                   

gitara: Ripka Juraj 


História oddelenia:

Vyučujúci od školského roku 1958:

Lehotský Dušan, Mikurda Miloslav, Marciňa Ján, Borčický Jozef, Minárik Rudolf, Maďari Štefan, Mareček Viktor, Martinča Ján, profesor Figura Ján, Stillerová Bohumila, Poljak Milan, Přibylová Zdeňka, Smažáková Mária, Šátková Magda, Čičková Alena, Babinec Jozef, Hirnerová Mária, Ďurkechová Katarína, Ďurišová Ľubica, Majdáková Daniela, Didi Maroš,  Didiová Lucia,  Minár Peter,  Paulovičová Eva


1976 - 1977      -    Ľudová hudba Jána Marciňu - 25 žiakov                                                                    1979 - 1981      -    Ján Marciňa, MilanPoljak - sláčikový súbor - Milan Poljak                                        1982 - 1984     -    Ján Marciňa, externá p. uč. Bohumila Stillerová, Alena Konečná, Zdena                                               Přibylová. V tomto roku najúspešnejší žiak oddelenia Jozef Babinec získal na                                   súťaži Melódie priateľstva 1. miesto s postupom do krajského kola                        1985 - 1986     -     Medzinárodná súťaž v Ústí nad Orlicí - Jozef Babinec získal 19. miesto zo 40                                      účastíkov,                                                                                                                                                  súťaž Melódie priateľstva - celoslovenské kolo - 1. miesto Jozef Babinec a 2.                                      miesto v ústrednom kole,                                                                                                                          súťaž sláčikových oddelení - ústredné kolo  - 1. miesto Jozef Babinec                    1987 - 1989     -     učitelia Alena Čičková a Ján Marciňa                                                                        1989 - 1992     -     učitelia Ján Marciňa, Alena Čičková, Ján Figura, Bohumila Stillerová                                                    ľudovú hudbu vedie Alena Čičková                                                                                                        Súťaž v komornej hre - husľové duo - 3. miesto (p. uč. Čičková)                              1992 - 1993    -      učitelia Ján Marciňa, Miloš Mikurda, externe Jozef Babinec                                                                  príležitostne hrá Ľudová hudba pod vedením M. Kortmana                                    1994 - 1995    -      Na projekte "Staré nôty mladých strún"  a "Stará a nová hudba Európy" sa                                          zúčastnilo 7 žiakov - huslistov  a 2 čelistky, kde sa stretli aj s p. Warchalom.          od šk. r. 1996 -      učitelia Magda Šatková, Daniela Majdáková                                                                                            úspešní žiaci  - Dobroslav Kortman, Bohumil Kortman, Lucia Somrová, Marta                                      Caranková, Ľudový súbor vedie Daniela Majdáková                                              od šk. r. 1999 -      Husľová súťaž v Nižnej "Husľové talenty 2000" - najmladší účastník súťaže                                        Tomáš Hlinka získal 9. miesto v 1. kategórii                                                                                              Husľová súťaž "Schneiderova Trnava" - bronzové pásmo Tomáš Hlinka                2004 - 2005         Prehliadka slovenskej tvorby v Rajci - Ďurkechová Katarína, Krčmárik Vladimír,                                  Dudáková Dana , Brzá Paulína                                                                                2005 - 2006  -     Prehliadka slovenskej tvorby v Rajci: Rišová Lýdia, Mateášiková Zuzana                                              Husľové talenty 2007 Dolný Kubín - Rišová Lýdia - čestné uznanie                                                      Husľová dielňa Bojnice - pamätné listy: Ďurkechová Katarína, Mateášiková                                        Zuzana, Rišová Lýdia                                                                                                  2008              -    Husľové talenty Dolný Kubín - Rišová Lýdia       


Naši žiaci, ktorí účinkovali a účinkujú  v ľudových súboroch Považan, Bystričan, Mladosť, Studnička.... 

Kortman Dobroslav, Kortman Bohumil, Bôtošová Barbora, Kulich Ondrej, Kulichová Terézia, Kulichová Anna, Huličiaková Jana, Paholíková Dana, Paholíková Viera, Ďurkechová Katarína, Vavrek Šimon, Krčmárik Vladimír, Kendrala Michal, Kubiňáková Viera, Ščotka Miloš, Gabriš Marek, Polievka Marcel, Gažková Kristína, Brzá Lucia, Jahôdková Katarína, Brídziková Jana, Pallová Katarína, Labudík Martin, Kršíková Soňa, Hajdúchová Marika


      Ďaľší naši talentovaní žiaci, ktorí reprezentovali našu školu na rôznych súťažiach a akciách:

husle: Hlinka Tomáš, Rišová Lýdia, Špaček Roman, Mičurová Lucia, Kršíková Soňa, Dubničková                   Jana, Mateášiková Zuzana, Füko Anna, Rezáková, Hroš, Sarkovská, Laszlo Ladislav, Ďuriník             Ľubor, Lučanová Alena, Sušková Ľuba

violončelo: Jánošíková Mária, Škultétyová Anna, Hollá Dana, Vilinová Mirka