Naše online súťaže

V čase online výučby sa nám podarilo zorganizovať dve online súťaže prostredníctvom internetu


Bláznivá recitačná súťaž 

                                                             bližšie info kliknite TU

V priebehu mesiaca apríl sme v spolupráci s hercom Jurajom Kemkom zorganizovali pre mladšie deti z nášho literárno-dramatického odboru Bláznivú recitačnú súťaž. Spoločne s rodičmi sme povyberali vtipné básne, deti ich nacvičili, vytvorili si vlastné choreografie, nápadité kostýmy a natočili sa na video, ktoré putovalo k Jurajovi Kemkovi - nášmu hlavnému porotcovi. V nedeľu, 19. 4. 2020 sme súťaž online vyhodnotili a deťom sa prihovoril aj samotný Juraj. Ďakujeme našim žiakom za fantastické výkony a rodičom za spoluprácu, Jurajovi Kemkovi za jeho čas a veľkú ochotu pri spolupráci. Víťazkám Valentíne Dingovej (1. roč.) a Zuzke Košutovej (1. roč.) BLAHOŽELÁME!


Akordeónová súťaž z videonahrávok

kompletné výsledky súťaže - kliknite tu

Základná umelecká škola v Považskej Bystrici - hudobný odbor v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Kys. Novom Meste vyhlásili v marci 2020 súťaž žiakov akordeónových oddelení ZUŠ-iek z videonahrávok. Zapojili sa štyri základné umelecké školy a viac než 70 súťažiacich.                                                                                                                                                A naši žiaci boli úspešní !!!    

Prípravné štúdium:                                                                                                              Adam Zálešák - víťaz kategórie, z triedy p. uč. Ivana Hudeca                                          Alex Bazala - zlaté pásmo, z triedy p. uč. Aleny Stoklasovej                                                  Matej Žiačik - zlaté pásmo, z triedy p. uč. Márie Hirnerovej                                                  Magdaléna Paholíková - strieborné pásmo, z triedy p. uč. Ivana Hudeca                              Jakub Šarlay - strieborné pásmo, z triedy p. uč. Ivana Hudeca                                              Peter Ševčík - strieborné pásmo, z triedy p. uč. Ivana Hudeca   

1. ročník                                                                                                                                  Dávid Babuša - víťaz kategórie, z triedy p. uč. Marty Hraškovej                                      Matej Belej - zlaté pásmo, z triedy p. uč. Aleny Stoklasovej                                                  Alex Kubáň - zlaté pásmo. z triedy p. uč. Aleny Stoklasovej                                                  Samuel Šarlay - strieborné pásmo, z triedy p. uč. Ivana Hudeca                                            Alexej Schmidt - strieborné pásmo, z triedy p. uč. Ivana Hudeca                                          Lukáš Žabka - strieborné pásmo, z triedy p. uč. Ivana Hudeca          

2. ročník                                                                                                                                    Jonáš Lacina - zlaté pásmo, z triedy p. uč. Aleny Stoklasovej                                                Matúš Briestenský - zlaté pásmo, z triedy p. uč. Aleny Stoklasovej

4. ročník / 2. časť                                                                                                                 Dorota Bulandová - zlaté pásmo, z triedy p. uč. Marty Hraškovej                                          Ľudmila Miláková - zlaté pásmo, z triedy p. uč. Aleny Stoklasovej 

II. stupeň                                                                                                                                 Ján Duchoslav - zlaté pásmo, z triedy p. uč. Ivana Hudeca                                                    Sára Hrenáková - zlaté pásmo, z triedy p. uč. Marty Hraškovej

komorná hra                                                                                                                         Matej Belej a Leo Jendraššák - zlaté pásmo, z triedy p. uč. Aleny Stoklasovej