Dychové oddelenie

Dychové oddelenie


Bróska Michal, Mgr. art. - vedúci dychového oddelenia - klarinet, saxofón a zobcová flauta

Bagínová Monika - priečna flauta                                                                                            Belobrad Marian - trúbka, zobcová flauta, bicie                                                                      Rybár Michal, Mgr. - plechové dychové nástroje, zobcová flauta                                          Sádecká Kristína, Bc. - priečna flauta, zobcová flauta, pikola                                                Štrauch Peter ml., DiS. art. - saxofón, zobcová flauta 


Úspešní klarinetisti na súťaži

17. novembra 2018 sa uskutočnil prvý ročník celoslovenskej súťaže "Klarinetiáda 2018" v Bojniciach. Marek Hajdík, vyhral 1. miesto v III. kategórii a Valéria Kvaššayová získala bronzové pásmo v tej istej kategórii, čo je skvelý úspech. Obom žiakom z triedy Mgr. art. Michala Brósku srdečne blahoželáme !!!

Dychové oddelenie patrí k najstarším  v histórii školy. Prví žiaci sa učili hrať na klarinet od r. 1969    u p. uč. Júliusa Hlubinu, neskoršieho riaditeľa školy. Trúbky vyučoval Anton Magyari a príchodom Michala Brósku v r. 1971 a Anny Mikušovej v r. 1974 sa oddelenie postupne rozširovalo o žiakov, ktorí boli odborne vedení v hre na zobcové a priečne flauty, hoboje a klarinety. V šk. roku 1976 / 1977 sa na škole založil dychový orchester, ktorý úspešne pôsobí doteraz a najlepší žiaci oddelenia majú možnosť uplatniť svoju hru v takomto hudobnom telese. Noví učitelia Marián Belobrad /1988/, Igor Steiner /1987/ a Michal Rybár /2005/ odborne skvalitnili vyučovanie hry      na plechové dychové nástroje a uvedený orchester sa vypracoval na vysokú umeleckú                  a spoločenskú úroveň v rámci nášho mesta i Slovenska.                                                                      16 rokov vyučoval v našom oddelení profesor Ján Figura, ktorý vychoval niekoľko špičkových profesionálnych hráčov hry na priečne flauty.                                                                                        V súčasnosti vyučujú na našej škole aj naši bývalí žiaci Monika Bagínová a Kristína Ďurišová - priečne flauty, Peter Štrauch ml. saxofóny, ktorý umelecky vedie novozaložený školský Big Band.    Žiaci pravidelne vystupujú na všetkých koncertoch a podujatiach našej školy v sólovej, komornej  a orchestrálnej hre.


Charakteristika predmetu  

Dychové nástroje na našej ZUŠ sa rozdeľujú na drevené (zobcová flauta, priečna flauta, pikola, klarinet a saxofón) a plechové (trúbka, lesný roh, pozauna a tuba). Tieto nástroje sa uplatňujú v sólovej, komornej a orchestrálnej hre. Štúdium hry na trúbke ZUŠ poskytuje žiakom základy odborného vzdelania, rozširuje okruh hudobných skúseností, rozvíja hudobné zručnosti, vychováva nadšeného poslucháča a interpreta hudby. Hra na trúbke kladie značné nároky na fyziologické a intelektuálne vlastnosti žiaka. Pravidelným cvičením žiak dostane takú technickú zručnosť, ktorá mu umožní správnu interpretáciu skladieb rozmanitých žánrov a štýlových období. Hra na trúbke rozvíja estetické cítenie, formuje charakter a hrou v súbore upevňuje kolektívne cítenie. Obsah predmetu zahŕňa hru z listu, komornú, súborovú a orchestrálnu hru, ako aj základy improvizácie a štúdium transpozície. 

Veľkej obľube sa v poslednom čase teší výučba hry na saxofón. Saxofón má široké uplatnenie vo všetkých hudobných štýloch populárnej hudby. Používa sa najmä v jazze, v rocku, vo funky music, pop music, rock and rolle, rhythm and blues a to v rôznych nástrojových formáciách, od malých skupín až po tanečné orchestre a big bandy. Od polovice 19. storočia je využívaný aj v klasickej hudbe a v neposlednom rade v dychových a ľudových hudbách rôznych zoskupení. Výber je široký a je len na muzikantovi, ktorým žánrom sa bude venovať.


Vyučujúci od školského roku 1958:

Hlubina Július, Hlubinová Jozefína, Lichnerová Oľga, Michalec Alojz, Steiner Igor, Baroš Jozef, Belko Milan, Bombala Juraj, Brhlík Martin, Čelko Karol, Hulec Pavol, Janoška Aladár, Košút Ladislav, Ladovský Štefan, Lehotský Peter, Magyari Anton, Mercinery Milan, Nemec Milan, Pagáč Rudolf, Šeliga Pavol, Ulický Gustáv 


Úspešní žiaci dychového oddelenia:

zobcové flauty - Peter Komoráš

flauty -  Patáková Mária, Chojnacká Alexandra, Brósková Monika,  Maková Veronika, Záhora                         Martin, Kuciaková Ivana, Ďurišová  Kristína, Bandúrová Zuzana

klarinety - Štrauch Peter ml., Kilianovci Michal a Juraj, Čelko Tomáš, Tamáši Ladislav,                                           Bednár Andrej, Šarlay Vladimír, Ježík Daniel

saxofóny - Kalivoda Ivan, Janeková Stanislava, Barošová Ema

trúbky - Brhlík Martin, Gombár Vladimír,  Majčiník Artúr, Dobrodenka Marián, Martikáň Anton

lesný roh - Ofúkaný Juraj, Michálková Jana

hoboj - Patáková Mária, Uškovičová Zuzana 

pozauna - Juris Peter

tuba - Blaho Jaromír, Kolek Stanislav