Učitelia

Klavírne oddelenie

Ďurišová Lýdia, Mgr. - vedúca klavírneho oddelenia

Appelová Božena, DiS. art.                                                                                                                      Bagínová Monika, Mgr.                                                                                                                            Ďurišová Ľubica, JUDr.                                                                                                              Hudecová Katarína, Mgr.                                                                                                              Hutyrová Beáta, DiS. art.                                                                                                                          Kalivodová Viera, DiS. art.                                                                                                                        Polláková Jaroslava, DiS. art.                                                                                                                    Przybylková Andrea, DiS. art.                                                                                                                  Somrová Eva, DiS. art.                                                                                                                              Štrauch Peter, DiS. art.                                                                                                                            Štrauch Peter ml., DiS. art.                                                                           

Akordeónové oddelenie

Hudec Ivan, Mgr. art. - vedúci akordeónového oddelenia

Ďuriš Martin, Mgr. art.                                                                                                                            Hirnerová Mária, DiS. art.                                                                                                                          Hojdíková Dana, DiS. art.                                                                                                                          Hrašková Marta, Mgr.                                                                                                                                Kotianová Eleonóra, DiS. art.                                                                                                                    Metzkerová Anna, DiS. art.                                                                                                                        Stoklasová Alena, Mgr.                                                                                                                              Súlovcová Oľga, Mgr.                                                                                                                Zelinková Ivana, Mgr.

Keyboardové oddelenie

Ďuriš Martin, Mgr. art. - vedúci keyboardového oddelenia

Belobrad Marian, DiS. art.                                                                                                            Ďurišová Ľubica, JUDr.
Ďurišová Lýdia, Mgr.                                                                                                                                  Hirnerová Mária, DiS. art.                                                                                                                          Hojdíková Dana, DiS. art.                                                                                                                          Hrašková Marta, Mgr.                                                                                                                          Hudec Ivan, Mgr. art.                                                                                                                                  Metzkerová Anna, DiS. art.                                                                                                                        Stoklasová Alena, Mgr.                                                                                                                        Súlovcová Oľga, Mgr.                                                                                                                                Štrauch Peter ml., DiS. art.                                                                                                            Zelinková Ivana, Mgr.     

Spevácke oddelenie   

Štrauchová Dana, Dis. art. - vedúca speváckeho oddelenia

Fapšová Mária, Mgr.                                                                                                                                  Hoštáková Jana, DiS. art.                                                                                                                          Kováč Jozef, DiS, art.                                                                                                                    Majerčíková Martina, DiS. art.

Dychové oddelenie

Bróska Michal, Mgr. art. - vedúci dychového oddelenia - klarinet, saxofón a zobcová flauta

Bagínová Monika, Mgr.  - priečna flauta                                                                                                  Belobrad Marian, DiS. art. - trúbka, zobcová flauta, bicie                                                                        Ďurišová Kristína, Mgr. art.. - priečna flauta, zobcová flauta, pikola                                                        Rybár Michal, Mgr. - plechové dychové nástroje, zobcová flauta                                                          Štrauch Peter ml., DiS. art. - saxofón, zobcová flauta 


Strunové oddelenie

Didiová Lucia, Mgr. - vedúca strunového oddelenia - husle

Béger Tomáš, DiS. art. - gitara                                                                                                            Didi Maroš, Mgr. art. - husle                                                                                                          Didiová Lucia, Mgr.  - husle  - materská dovolenka                                                                                Gažková Kristína, DiS. art. - husle                                                                                                      Hirnerová Mária - cimbal                                                                                                                  Karboník Ján, Mgr. art. - husle                                                                                                      Majdáková Daniela, Dis. art. - husle a gitara                                                                                      Minár Peter, Mgr., PhD.                                                                                                            Paulovičová Eva, Mgr. - violončelo                                                                                                        Šípek Peter, Ing. et Bc. - gitara

Literárno dramatické oddelenie

 Hudecová Katarína, Mgr.