Učitelia

Klavírne oddelenie

Ďurišová Lýdia, Mgr. - vedúca klavírneho oddelenia

Appelová Božena, DiS. art.                                                                                          Búšfyová Marta, Mgr.                                                                                                              Dorincová Dominika, Dis. art                                                                                                    Ďurišová Ľubica, JUDr.                                                                                                            Hudecová Katarína, Mgr.                                                                                                  Kováč Jozef, Dis. art.                                                                                                              Priesečan Andrea, DiS. art.                                                                                                      Somrová Eva, DiS. art.                                                                                                              Ščípová Barbora, DiS. art.  - materská dovolenka                                                                  Štrauch Peter, DiS. art.                                                                                                            Štrauch Peter ml., DiS. art.                                                                                                      Terešová Dana , Dis. art.                                                                  

Akordeónové oddelenie

Hudec Ivan, Mgr. art. - vedúci akordeónového oddelenia

Ďuriš Martin, Mgr. art.                                                                                                              Gajdošíková Daniela, Mgr.                                                                                                        Hojdíková Dana, DiS. art.                                                                                                          Hrašková Marta, Mgr.                                                                                                              Stoklasová Alena, Mgr.                                                                                                            Súlovcová Oľga, Mgr.                                                                                                                Zelinková Ivana, Mgr.

Keyboardové oddelenie

Ďuriš Martin, Mgr. art. - vedúci keyboardového oddelenia

Ďurišová Ľubica, JUDr.
Ďurišová Lýdia, Mgr.                                                                                                                Gajdošíková Daniela, Mgr.                                                                                                        Hojdíková Dana, DiS. art.                                                                                                          Hrašková Marta, Mgr.                                                                                                              Hudec Ivan, Mgr. art.                                                                                                        Kováč Jozef, Dis. art                                                                                                            Stoklasová Alena, Mgr.                                                                                                            Súlovcová Oľga, Mgr.                                                                                                                Štrauch Peter ml., DiS. art.                                                                                                      Zelinková Ivana, Mgr.     

Spevácke oddelenie   

Štrauchová Dana, Dis. art. - vedúca speváckeho oddelenia

Doskočová Ema, Dis. art                                                                                                          Hoštáková Jana, DiS. art.                                                                                                        Kardošová Katarína, Mgr.                                                                                                        Kováč Jozef, DiS, art.                                                                                                      Martinková Mária, Mgr.

Dychové oddelenie

Bróska Michal, Mgr. art. - vedúci dychového oddelenia - klarinet, saxofón a zobcová flauta

Bagínová Monika, Mgr.  - priečna flauta                                                                                  Belobrad Marian, DiS. art. - trúbka, zobcová flauta, bicie                                                        Rybár Michal, Mgr. - plechové dychové nástroje, zobcová flauta                                          Sádecká Kristína, Mgr. art.. - priečna flauta, zobcová flauta                                                    Štrauch Peter ml., DiS. art. - saxofón, zobcová flauta 


Strunové oddelenie

Didiová Lucia, Mgr. - vedúca strunového oddelenia - husle

Béger Tomáš, DiS. art. - gitara                                                                                                Didi Maroš, Mgr. art. - husle                                                                                                  Gažková Kristína, DiS. art. - husle                                                                                            Minár Peter, Mgr., PhD.                                                                                                            Paulovičová Eva, Mgr. - violončelo                                                                                          Šípek Peter, Ing. et Bc. - gitara

Literárno dramatické oddelenie

 Hudecová Katarína, Mgr.