Učitelia

Klavírne oddelenie

Ďurišová Lýdia, Mgr. - vedúca klavírneho oddelenia

Appelová Božena, DiS. art.                                                                                                                      Bagínová Monika, Mgr.                                                                                                                            Ďurišová Ľubica, JUDr.                                                                                                              Hudecová Katarína, Mgr.                                                                                                              Hutyrová Beáta, DiS. art.                                                                                                                          Kalivodová Viera, DiS. art.                                                                                                                        Polláková Jaroslava, DiS. art.                                                                                                                    Somrová Eva, DiS. art.                                                                                                                              Štrauch Peter, DiS. art.

Akordeónové oddelenie

Hudec Ivan, Mgr. art. - vedúci akordeónového oddelenia

Babincová Daniela, DiS. art.                                                                                                                      Ďuriš Martin, Mgr. art.                                                                                                                            Hirnerová Mária, DiS. art.                                                                                                                          Hojdíková Dana, DiS. art.                                                                                                                          Hrašková Marta, Mgr.                                                                                                                                Kotianová Eleonóra, DiS. art.                                                                                                                    Metzkerová Anna, DiS. art.                                                                                                                        Stoklasová Alena, Mgr.                                                                                                                              Súlovcová Oľga, Mgr. - materská dovolenka                                                                                          Zelinková Ivana, Mgr.

Keyboardové oddelenie

Ďuriš Martin, Mgr. art. - vedúci keyboardového oddelenia

Ďurišová Ľubica, JUDr.
Ďurišová Lýdia, Mgr.                                                                                                                                  Hirnerová Mária, DiS. art.                                                                                                                          Hojdíková Dana, DiS. art.                                                                                                                          Hrašková Marta, Mgr.                                                                                                                          Hudec Ivan, Mgr. art.                                                                                                                    Hudecová Katarína, Mgr.                                                                                                              Hutyrová Beáta, DiS. art.                                                                                                                          Kotianová Eleonóra. DiS. art.                                                                                                                    Metzkerová Anna, DiS. art.                                                                                                                        Stoklasová Alena, Mgr.                                                                                                                        Súlovcová Oľga, Mgr. - materská dovolenka                                                                                Zelinková Ivana, Mgr.     

Spevácke oddelenie   

Štrauchová Dana, Dis. art. - vedúca speváckeho oddelenia

Fapšová Mária, Mgr.                                                                                                                                  Hoštáková Jana, DiS. art.                                                                                                                          Žovincová Martina, DiS. art.

Dychové oddelenie

Bróska Michal, Mgr. art. - vedúci dychového oddelenia - klarinet, saxofón a zobcová flauta

Bagínová Monika, Mgr.  - priečna flauta                                                                                                  Belobrad Marian, DiS. art. - trúbka, zobcová flauta, bicie                                                                        Ďurišová Kristína, Bc. - priečna flauta, zobcová flauta, pikola                                                          Rybár Michal, Mgr. - plechové dychové nástroje, zobcová flauta                                                          Štrauch Peter ml., DiS. art. - saxofón, zobcová flauta 


Strunové oddelenie

Didiová Lucia, Mgr. - vedúca strunového oddelenia - husle

Didi Maroš, Mgr. art. - husle                                                                                                          Didiová Lucia, Mgr.  - husle                                                                                                                      Majdáková Daniela, Dis. art. - husle a gitara                                                                                      Minár Peter, Mgr., PhD.                                                                                                            Paulovičová Eva, Mgr. - violončelo                                                                                                        Šípek Peter, Ing. et Bc. - gitara

Literárno dramatické oddelenie

 Hudecová Katarína, Mgr.