Učitelia

Klavírne oddelenie

Ďurišová Lýdia, Mgr. - vedúca klavírneho oddelenia

Appelová Božena, DiS. art.                                                                                                              Ďurišová Ľubica, JUDr.                                                                                                              Hudecová Katarína, Mgr.                                                                                                                  Priesečan Andrea, DiS. art.                                                                                                          Somrová Eva, DiS. art.                                                                                                                      Ščípová Barbora, DiS. art.                                                                                                            Štrauch Peter, DiS. art.                                                                                                                      Štrauch Peter ml., DiS. art.                                                                           

Akordeónové oddelenie

Hudec Ivan, Mgr. art. - vedúci akordeónového oddelenia

Ďuriš Martin, Mgr. art.                                                                                                                        Gajdošíková Daniela, Mgr.                                                                                                              Hojdíková Dana, DiS. art.                                                                                                                Hrašková Marta, Mgr.                                                                                                                        Stoklasová Alena, Mgr.                                                                                                                  Súlovcová Oľga, Mgr.                                                                                                                Zelinková Ivana, Mgr.

Keyboardové oddelenie

Ďuriš Martin, Mgr. art. - vedúci keyboardového oddelenia

Ďurišová Ľubica, JUDr.
Ďurišová Lýdia, Mgr.                                                                                                                    Gajdošíková Daniela, Mgr.                                                                                                        Hojdíková Dana, DiS. art.                                                                                                            Hrašková Marta, Mgr.                                                                                                                        Hudec Ivan, Mgr. art.                                                                                                                        Stoklasová Alena, Mgr.                                                                                                                Súlovcová Oľga, Mgr.                                                                                                                      Štrauch Peter ml., DiS. art.                                                                                                            Zelinková Ivana, Mgr.     

Spevácke oddelenie   

Štrauchová Dana, Dis. art. - vedúca speváckeho oddelenia

Hoštáková Jana, DiS. art.                                                                                                                Kardošová Katarína, Mgr.                                                                                                          Kováč Jozef, DiS, art.                                                                                                      Martinková Mária, Mgr.

Dychové oddelenie

Bróska Michal, Mgr. art. - vedúci dychového oddelenia - klarinet, saxofón a zobcová flauta

Bagínová Monika, Mgr.  - priečna flauta                                                                                          Belobrad Marian, DiS. art. - trúbka, zobcová flauta, bicie                                                              Rybár Michal, Mgr. - plechové dychové nástroje, zobcová flauta                                                  Sádecká Kristína, Mgr. art.. - priečna flauta, zobcová flauta                                                            Štrauch Peter ml., DiS. art. - saxofón, zobcová flauta 


Strunové oddelenie

Didiová Lucia, Mgr. - vedúca strunového oddelenia - husle

Béger Tomáš, DiS. art. - gitara                                                                                                          Didi Maroš, Mgr. art. - husle                                                                                                  Gažková Kristína, DiS. art. - husle                                                                                                    Majdáková Daniela, Dis. art. - husle a gitara                                                                                    Minár Peter, Mgr., PhD.                                                                                                            Paulovičová Eva, Mgr. - violončelo                                                                                                  Šípek Peter, Ing. et Bc. - gitara

Literárno dramatické oddelenie

 Hudecová Katarína, Mgr.