Učitelia

Klavírne oddelenie

Ďurišová Lýdia, Mgr. - vedúca klavírneho oddelenia

Appelová Božena, DiS. art.                                                                                                              Dorincová Dominika, DiS. art.                                                                                                          Ďurišová Ľubica, JUDr.                                                                                                              Hudecová Katarína, Mgr.                                                                                                              Hutyrová Beáta, DiS. art.                                                                                                                  Kalivodová Viera, DiS. art.                                                                                                                Polláková Jaroslava, DiS. art.                                                                                                            Przybylková Andrea, DiS. art.                                                                                                          Somrová Eva, DiS. art.                                                                                                                      Ščípová Barbora, DiS. art.                                                                                                            Štrauch Peter, DiS. art.                                                                                                                      Štrauch Peter ml., DiS. art.                                                                           

Akordeónové oddelenie

Hudec Ivan, Mgr. art. - vedúci akordeónového oddelenia

Ďuriš Martin, Mgr. art.                                                                                                                        Hirnerová Mária, DiS. art.                                                                                                                  Hojdíková Dana, DiS. art.                                                                                                                Hrašková Marta, Mgr.                                                                                                                Kotianová Eleonóra, DiS. art.                                                                                                           Stoklasová Alena, Mgr.                                                                                                                  Súlovcová Oľga, Mgr.                                                                                                                Zelinková Ivana, Mgr.

Keyboardové oddelenie

Ďuriš Martin, Mgr. art. - vedúci keyboardového oddelenia

Ďurišová Ľubica, JUDr.
Ďurišová Lýdia, Mgr.                                                                                                                    Hirnerová Mária, DiS. art.                                                                                                            Hojdíková Dana, DiS. art.                                                                                                            Hrašková Marta, Mgr.                                                                                                                        Hudec Ivan, Mgr. art.                                                                                                                        Stoklasová Alena, Mgr.                                                                                                                Súlovcová Oľga, Mgr.                                                                                                                      Štrauch Peter ml., DiS. art.                                                                                                            Zelinková Ivana, Mgr.     

Spevácke oddelenie   

Štrauchová Dana, Dis. art. - vedúca speváckeho oddelenia

Hoštáková Jana, DiS. art.                                                                                                                Kováč Jozef, DiS, art.                                                                                                                    Majerčíková Martina, DiS. art.                                                                                              Martinková Mária, Mgr.

Dychové oddelenie

Bróska Michal, Mgr. art. - vedúci dychového oddelenia - klarinet, saxofón a zobcová flauta

Bagínová Monika, Mgr.  - priečna flauta                                                                                          Belobrad Marian, DiS. art. - trúbka, zobcová flauta, bicie                                                            Holáš Adam, DiS. art. - priečna flauta                                                                                      Rybár Michal, Mgr. - plechové dychové nástroje, zobcová flauta                                                  Sádecká Kristína, Mgr. art.. -materská dovolenka                                                                    Štrauch Peter ml., DiS. art. - saxofón, zobcová flauta 


Strunové oddelenie

Didiová Lucia, Mgr. - vedúca strunového oddelenia - husle

Béger Tomáš, DiS. art. - gitara                                                                                                          Didi Maroš, Mgr. art. - husle - materská dovolenka                                                                        Gažková Kristína, DiS. art. - husle                                                                                                Hirnerová Mária - cimbal                                                                                                                  Karboník Ján, Mgr. art. - husle                                                                                                      Majdáková Daniela, Dis. art. - husle a gitara                                                                                    Minár Peter, Mgr., PhD.                                                                                                            Paulovičová Eva, Mgr. - violončelo                                                                                                  Šípek Peter, Ing. et Bc. - gitara

Literárno dramatické oddelenie

 Hudecová Katarína, Mgr.