Umením a len umením sa zdokonaľujeme.                   Umenie a len umenie nás môže odvrátiť                                                                                                            od nebezpečného života.       Oscar Wilde

Vitajte na našej stránke.


Hlavným cieľom umeleckého školstva je výchova umením (formovanie osobnosti), k umeniu (rozvoj schopnosti tvoriť a prijímať umenie) a pre umenie (príprava na profesionálnu umeleckú činnosť). Základné umelecké školy pôsobia na najširšej základni a v systéme umeleckého vzdelávania predstavujú základný článok. Vychovávajú mladých umelcov, ktorí reprezentujú Slovensko v profesionálnych orchestroch a na pódiách po celom svete, budúcich pedagógov, sólistov, dirigentov, skladateľov, korepetítorov. Aj preto máme Slovenskú filharmóniu, Slovenské národné divadlo a iné špičkové umelecké telesá. Základné umelecké školy sú pilierom umeleckého vzdelávania a kultúry na Slovensku.

Peter Štrauch, riaditeľ školy


Naučte sa hrať na hudobný nástroj, spievať,          alebo hrať divadlo.


Máme tých najlepších učiteľov. Príďte k nám.


Vyberte si svoj hudobný nástroj:


klavírkeyboard,             klarinet, saxofón,                     husle,  gitara,  akordeón, spev,                trúbka, flauta,                         violončelo,          cimbal                 dychový orchester              literárno-dramatický odbor 

Stovky spokojných žiakov.


Konečne si viem zahrať svoje obľúbené pesničky.

Netradičný prístup k výuke a super učitelia. Moc ďakujem!

Ďakujem za všetko, čo ste ma naučili. Výborná škola !!!