Zápis 2019/2020

Oznam pre rodičov a žiakov školy

Zápis a zadelenie rozvrhu do ZUŠ (týka sa aj žiakov prípravného ročníka) sa uskutoční dňa 02.09.2019 (v pondelok) medzi 13:00 - 16.00 hod.

V triede č. 12 (prízemie) sa uskutoční zápis na hudobnú náuku, následne u vyučujúcich po jednotlivých triedach. Zoznamy žiakov a čísla tried budú vyvesené na tabuliach.

Tešíme sa na stretnutie !