AKTUÁLNE 2020/2021

Aktuálne 2020/2021

  


Vážení rodičia, milí žiaci,
od 11. januára 2021 z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie pokračujeme v dištančnej forme vzdelávania našich žiakov až do odvolania.
Situáciu pozorne sledujeme a všetky informácie ohľadne výučby na našej škole dostanete včas.
Veríme však, že toto náročné obdobie čoskoro pominie a budeme môcť pokračovať                        v prezenčnom vyučovaní. Žiaci, ktorí ešte nedoniesli vyhlásenie o bezinfekčnosti, zdravotný dotazník alebo čestné prehlásenie - prosíme, stiahnite si uvedené dokumenty, ktoré sa nachádzujú nižšie na tejto stránke a podpísané prineste svojim pedagógom  do 11. septembra 2020.         


Kontakt : 0907 647781, 0903 464822